ANNONSE
ANNONSE

Høy fart i Porsmyrveien

Foto: Hanna 8. Klasse media Lurahammaren Ungdomsskole

Porsmyrveien er en sterkt trafikkert vei som brukes av mange skolebarn. Det ligger blant annet tre barnehager, og en skole langs veien. Bilene kjører fort i denne gaten, noe som utgjør en fare for andre trafikanter.

Ung i Sandnes
Sandnes kommune

Publisert:

I Porsmyrveien er fartsgrensen 50 km/t som er høyt i et så tett boligstrøk med barnehager og skoler. Flere biler kjører fortere enn 50 km/t noe som utgjør en fare for de myke trafikantene som ferdes langs veien. En dødsulykke med motorsykkel for ca et år siden viser behovet for å redusere farten i Porsmyrveien. En 20 år gammel gutt døde på grunn av skadene han pådro seg under kollisjonen.
Ulykker skjer ofte på grunn av høy hastighet, og konsekvensen er at folk blir skadet eller i verste fall dør. For å hindre at slike ulykker ikke skal skje må diverse tiltak iverksettes.
Naboer som bor nærme Porsmyrveien har dette å si om saken.

Mener du det er nødvendig å redusere farten i Porsmyrveien?

Ja det mener jeg er svært viktig, og veldig nødvendig.

Hvorfor?

Fordi det er mange som kjører altfor fort opp veien. Og det er veldig trafikkfarlig, spesielt for barn.

Hva mener du er det viktigste tiltaket for å få redusert farten?

Det viktigste tiltaket vil være fartsdempere, kombinert med 30 sone. I dag er det 50 sone og bilene kjører altfor fort.

Hvorfor?

Hvis folk fortsetter med å kjøre som de gjør i dag vil det i verstefall ødelegge menneskeliv. Ved å senke fartsgrensen til 30 km/t og legge fartsdempere vil det tvinge bilister til å kjøre saktere.

Hva må til for å igangsette tiltaket?

Lage en underskriftskampanje i nabolaget, og deretter ta saken opp med kommunen. Hvis dette ikke vinner frem må saken tas videre i media.
Det er fordeler og ulemper med fartsdempere. Ulempen er at det er en ekstra belastning på bilene og de kan bli ødelagt. Men fordelen er at bilene senker farten og veien blir tryggere for trafikantene.

Begge naboene er enige om at ved å redusere farten og legge fartsdempere vil dette trygge Porsmyrveien for store og små slik at ulykker ikke skjer i fremtiden.