ANNONSE
ANNONSE

Hvorfor velger ikke jenter realfag?

På realfaglinja er jenter i mindretall Foto: Marie

Det har alltid vært flere gutter enn jenter på realfagslinja. Hvorfor det? Synes jenter det er skummelt, utradisjonelt eller rett og slett kjedelig? Tiden er kommet for å besvare det merkverdige spørsmålet.

Ung i Sandnes
Sandnes kommune

Publisert:

”Jenter for Realfag”
Hvorfor velger ikke jenter realfag? Det er flere som ønsker å finne svar på dette spørsmålet. Arrangementet ”Jenter for Realfag” vil det, og har blitt arrangert av Norsk Olje og Gass nå for femte år på rad. Arrangementet gikk i år av stabelen torsdag 6. mars, og ble holdt ved Universitetet i Stavanger. Hensikten med det er å informere jenter om alle mulighetene ved valg av realfag. På arrangementet forteller kvinner med realfagsbakgrunn om deres utdannelse og nåværende jobb. Alt i alt vil arrangementet bidra til å rekruttere flere jenter til realfagsbransjen, da særlig olje- og gassindustrien.

Realfag ga mange muligheter
Eva Fagernes, HMS direktør i GDF Suez, var en av flere foredragsholdere ved arrangementet. Selv valgte hun realfag fordi hun da fikk flere jobbmuligheter.
- Jeg valgte egentlig språklinja, men ville også ha matematikk, forteller Fagernes og legger til at hun da måtte ta to ekstra år på videregående, slik at hun hadde riktig kompetanse innen realfagslinja. Hun har hatt en lang utdanning – både i Norge og i Frankrike – men har aldri angret på sitt valg.
– Å velge realfag har gitt meg mange muligheter, og jeg blir mer og mer glad for karrierevalget mitt, sier hun med et smil om munnen. Allikevel hadde det vært greit med flere kvinnelige kollegaer, mener Fagernes, og skulle ønske at flere jenter valgte realfag på videregående.
Men det å arbeide i et mannsdominerende arbeidsmiljø, hvor kun 20 % av de ansatte er kvinner, synes Eva er greit. – Jeg er blitt vandt til det, legger hun til.
Da vi spør hvorfor hun mener at så få jenter velger realfag, nøler hun litt, men svarer deretter ivrig på spørsmålet. – Kanskje de synes at det er litt farlig, sier hun. – Jeg tror også at de er redde for å mislykkes, skyter hun inn.

Jenter + realfag = ?
Hvorfor velger da så få jenter realfag? Forsker Camilla Schreiner har i sin doktorgradsavhandling prøvd å finne svar på det. Hun mener at det er kulturen som bestemmer om et yrke er maskulint eller feminint.
Schreiner har funnet ut at jo mer modernisert et land er, jo større kjønnsgap er det i ungdommens oppfatninger til realfag. Hun mener at det er kulturen som står bak dette, og har løsninger på å endre slik tankegang:
- Ved å fremstille yrkene som mer feminine, vil kanskje flere jenter velge dem. Det er ikke ingeniøryrket som er maskulint, men det er verdier som vår kultur har tillagt dem, sier hun til regjeringen.no.
Også Ellen Karoline Henriksen, førsteamanuensis ved Fysisk Institutt, har teorier om hvorfor jenter ikke velger realfag. De la hun frem under foredraget «Det annet kjønn i realfagene?». Hun tror at stereotypiene om jenters karrierevalg og hva realister driver med, er veldig sterke. Henriksen legger til at jenter ikke alltid har et reelt fritt valg når de velger utdanning.
- Ungdom er opptatt av å bygge egen identitet. Dermed blir utdanningsvalget også et identitetsvalg, forteller hun til Uniforum. Henriksen legger også til at det er mulig å påvirke valgene, da realfagsoppfatningen ligger i kulturen. Dette kommer frem i rapporten «Vilje-con-valg» som ble lagt frem i januar 2011.

Konklusjon
Så alt i alt kan man si at det er for få jenter som velger realfag. Grunnene er mange, men i bunnen av hver av dem ligger kulturen og samfunnet. Stereotypier og verdier stammer fra kulturen vår. Endrer vi den, vil kanskje flere jenter velge realfag. Så kanskje en dag er sykepleieryrket maskulint og elektrikeryrket feminint. Hvem vet?