Karakterpress

FOTO: Sanna 8. Trinn Media Lurahammaren

I 2013 var det en debatt om karakterer. Det var både en krangel mellom Jens Stoltenberg og Arna Solberg, under en tv2 debatt.

Tekst:

Publisert:

Ung i Sandnes
Sandnes kommune
Se bildet større

Lærer Jan Erik Timm FOTO: Sanna 8. Klasse Media Lurahammaren Ungdomsskole

Debatten mellom Arna og Jens

Der diskuterte de om når elver skulle få karakterer. Der sto Solberg for at 5 klassinger skulle begynne mens Jens Stoltenberg svarte:

Det å begynne med karakterer når barna er ni år gamle, i femte klasse, det er altfor tidlig. Jeg tror mange barn vil miste motivasjon og lærelyst hvis de får dårlige karakterer i så ung alder.

Er dere enig i politikerne?

Karakterpress

Utenom det så var det mange artikkler i avisen om karakterpress. Elever på Lurahammaren ungdomsskole mener at det er mer stress når har karakterer. For å få en bra karakter må de jobbe hardere med arbeidet. De presser seg selv for å få en bra karakter, men lærer de noe? De bryr seg ikke om hva de lærer, men så lenge karakteren er god så er det ok. Mens andre elever mener at hvis det ikke hadde vært for karakterer, så hadde de ikke jobba like hardt. Elever går på skolen for å lære om fagstoffet, og ikke for å få et tall på et papir.
Karakterer viser hvilken nivå du er på, enten om det er fra 1-6 eller a-f. Og for noen skoleelever, så handler skolen bare om karakterer. De blir påvirket av andre elever hvis de får dårlig selv. De tror at de er dårlige hvis kameraten får bedre. Så det finnes både ulemper og fordeler med karakterer.

Jeg har intervjuet to lærere på Lurahammaren ungdomsskole. Disse to lærere har to helt ulike syn om karaterer.

Hva heter dere?

Jeg heter Jan Erik Timm

Og jeg heter Roar Pedersen

Hva synes du om skolekarakterer?

Heilt strålende

Det er en naken tilbake melding. Det burde heller være en skriftlig eller muntlig tilbake melding, som hjelper elevene til å utvikle seg heller enn bare et nummer.

Synes du at det e vanskelig å gi karakterer?

Nei

Ja, vanskelig å vurdere innsatsen til noen.

Er dette en god måte å vurdere på?

Karakterer pluss vurdering er en god måte å vurdere på.

Nei, der burde heller være mer fokus på læring enn en nummerering av tidligere innsats.

Synes du at vi burde ha karakter eller ikke?

Ja, men ikke på barneskolen

Jeg synes at vi skal ha vurdering, men bare på en annen måte.