Alle ungdommer i Sandnes har en psykisk helse.

Disse skal arrangere noe om psykisk helse for skoleungdom i Sandnes:
Fra venstre: Margunn Ludvigsen (helsesøster Lundehaugen ungdomsskole), Ingrid Asmussen (sosialrådgiver Sandnes vgs), Tine Gudmestad Svihus (miljøterapeut Sandnes vgs), Julie Sømme (lærling barne- og ungdomsarbeiderfaget Høyland ungdomsskole) Tone Warhaug (oppsøkende ungdomsteam), Trond Marius Martinsen (miljøterapeut Høyland ungdomsskole). Ikke tilstede på foto Solveig I. Engelsen (fritidskonsulent). FOTO: ungisandnes.com

Det er normalt å oppleve utfordringer i livet. Psykiske lidelser er vanlige; halvparten av oss vil få en diagnose i løpet av livet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.03.2018 kl 18:22

Ung i Sandnes
Sandnes kommune

VÆR RAUS

Å være raus med seg selv

I Ungdata 2017 svarer mange unge at de opplever et press om å prestere og være best på mange områder, noe som kan føre til angst, stress og depresjon.

På sosiale medier ser vi som oftest bare livets glade sider, og jakten på likes og følgere blir en konkurranse som mange prøver å vinne. Likevel er ensomhet og utenforskap kanskje blitt enda tydeligere etter at de sosiale mediene har blitt en del av hverdagen vår.

"Ta på din egen maske før du hjelper andre" lyder det fra kabinpersonalet på flyet. Samfunnet i dag er preget av mange oppgaver, og mange ulike arenaer man skal prestere på. Når vi ikke lever opp til alle disse forventningene, blir vi ofte vår egen verste kritiker. Forventningene vi har til oss selv er ofte de høyeste. Med årets kampanje ønsker vi å oppfordre alle til å være rausere med seg selv. Vær fornøyd med den du er, godta egne styrker og svakheter, da vil du få en bedre hverdag og god psykisk helse.

Eksempler:
- Fokuser mer på det du får til enn det du ikke får til.

- Ikke sammenlign deg for mye med andre.

- Sett deg dine egne mål

- Hverdagen fylles ofte opp med «må-oppgaver», derfor er det viktig å gjøre noe som er kjekt hver dag.

Kilde: Verdensdagen.no

Hva er Verdensdagen psykisk helse i Sandnes?

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal FN-dag som markeres i mer enn 150 land den 10.oktober.

Tema for 2018 er: VÆR RAUS

Hvert år får ett skoletrinn på ungdomsskolene i Sandnes invitasjon til å delta på en samling med tema psykisk helse.

Arrangør er en tverrfaglig gruppe bestående av helsesøstre, miljøterapeuter, SLT-koordinator, oppsøkende ungdomsarbeider og fritidskonsulent.

Årets arrangement blir torsdag 18.oktober for alle på 10.trinn.

Nylig møttes arrangører fra hele Rogaland for å bli inspirert av folkehelsekampanjen "Verdensdagen for psykisk helse".

I Sandnes vil dette få betydning for alle som går på 10.trinn til høsten. De vil da rett etter høstferien bli invitert til en samling om psykisk helse i Sandnes kulturhus med tema: Vær raus (se faktaboksen).

Ungdom i Sandnes har gjennom Sandnes unge bystyre (SUB) meldt fra om at det er viktig å ha stort fokus på psykisk helse i skolen. Skolene har ulikt fokus på dette, og det er viktig at ansatte i skolene får opplæring i å snakke med elever om psykisk helse.

Nylig hadde Vågen vgs besøk av fylkespolitikere som ville høre elevenes synspunkter på psykisk helse, trivsel og press i skolehverdagen. Elevrådet syns det var flott at de tok seg tid til å høre på dem og at elevenes meninger blir tatt med videre til opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

"Verdensdagen for psykisk helse" skal i år også bli markert på Sandnes vgs. To representanter fra skolen var tilstede på inspirasjonsseminaret sammen med den tverrfaglige gruppa fra Sandnes kommune.
Det kan være at flere andre i Sandnes også er i gang med å planlegge Verdensdags-arrangementer, men i skrivende stund kjenner ikke redaksjonen til dette.

Har du det vanskelig?
Snakk med noen du stoler på, eller snakk med fagpersoner (lærer, helsesøster, fastlege eller ring Mental helses hjelpetelefon 116 123). Ved behov for akutt hjelp: ring 113.

Kilde: verdensdagen.no

Les mer:
http://www.verdensdagen.no/om-verdensdagen/tema-2018-vaer-raus
http://www.verdensdagen.no/