ANNONSE
ANNONSE

Barn og unges bystyre (BUBS) 2017

Mange stemmer små skapte store og viktige vedtak. Tellekorpset fra Sandnes unge bystyre (SUB) bidro med god innsats. Foto: Hallvard Fagerland

BUBS overtok bystyresalen i Sandnes rådhus tirsdag 21.november. 62 elever fra grunnskolene i Sandnes fordelte til sammen 131.000 kroner til ulike tiltak på skoler og nærmiljø. (Se nedenfor hva pengene gikk til.)

Ung i Sandnes
Sandnes kommune

Publisert:

Sist oppdatert: 28.11.2017 kl 16:52

Inspirert av flotte åpningshilsninger fra ordfører Stanley Wirak og ung ordfører Nils Gudmund Devold Midtun og til taktene av Anna Maria Popovas vakre sang gikk representantene i årets BUBS i gang med å fordele midler til større og mindre tiltak for barn og ungdom. Tiltakene var på forhånd stemt fram ved hver skole via elevrådene, så nå gjaldt det å argumentere godt for å få mest mulig penger til sin skole.

Gruppevis diskuterte BUBS-representantene hvilket større tiltak til kr 25.000 de syns var mest viktig. Barne- og ungdomstrinnet gjorde dette hver for seg. Etter lunsj ble det flere avstemninger og ivrig lobbyvirksomhet blant barnetrinnets mange forslag der tilslutt Aspervika barneskole fikk tildelt kr 25.000 til å oppgradere en lekeplass.

Høyland og Øygard ungdomsskoler viste skikkelig politisk kampvilje og inngikk allianse om å dele den store potten. På den måten sanket de stemmer fra flere av barneskolene i sitt område, og med overveldende flertall fikk de tildelt kr 25.000. Høyland ungdomsskole kan nå dra på shopping og handle bordtennisbord for kr 14.000, mens Øygard ungdomsskole kan starte å planlegge Sandvedfestivalen 2018. (Dette er en festival i Sandvedparken som 10.trinn ved Øygard ungdomsskole arrangerer en skoledag rett før sommerferien for flere ungdomsskoler i Sandnes.)

BUBS delte også ut penger fra Barnas humanitære fond. I år ble det vedtatt at 75.497 kroner skulle gå til organisasjonen "Leger uten grenser". Summen representerer hver innbygger i Sandnes kommune.

Siste sak for dagen var "Åpen post". BUBS-deltakernes spørsmål om farlige skoleveier, dårlig gatebelysning, behov for oppussing av skolebygg og skolegårder, mangel på sykkelstativer, forslag til nye bussforbindelser og dype hjertesukk om gjørmete skoleveibakker viste at elevene bryr seg mye om skole, nærmiljø og lokalsamfunn.

Det fantastiske med BUBS er at dette ikke bare er på "lissom" og en øvelse i hvordan demokrati og politikk fungerer. BUBS er på ordentlig! Alle spørsmålene blir tatt på alvor og gitt videre til kommuneadministrasjonen som må sende svar tilbake. Og når rådmann Bodil Sivertsen avsluttet dagen med å presisere at BUBS-representantene snarest måtte sende inn sine muntlige spørsmål på epost, så forstod alle i bystyresalen at i Sandnes virker det unge demokratiet!!!

Se film fra BUBS 2017 på TV Sandnes:
Før lunsj: http://tvsandnes.no/2017/11/21/barn-og-unges-bystyre-21-11-2017-12/
Etter lunsj: http://tvsandnes.no/2017/11/20/barn-og-unges-bystyre/
(Det ble ikke filmet fra gruppearbeidet og redaksjonskomitemøtet)

Fordeling mindre strakstiltak BUBS 2017:
Aspervika skole, lekeutstyr kr 2100
Austrått skole, trivselsleker kr 3000
Bogafjell skole, headset kr 2600
Buggeland skole, fotballer og håndballer kr 2400
Figgjo skole, bøker og lekeutstyr kr 3000
Ganddal skole, trivselsleker kr 3350
Giske ungdomsskole, vindusholdere kr 2000
Hana skole, headset kr 2700
Hommersåk skole, leker til utlånsbod kr 3000
Høle skole - barnetrinn, baller og andre småleker kr 2000
Høle skole - ungdomstrinn, reparere gapahuk kr 5000
Høyland ungdomsskole, benker i vestibylen kr 3700
Iglemyr skole, basketballkurv kr 2600
Kyrkjevollen skole, satsbrett/trampoline kr 3200
Lundehaugen ungdomsskole, kr 0
Lura skole, ballkasser kr 2600
Lurahammaren ungdomsskole, sittegrupper kr 4500
Malmheim skole, bøker og aktivitetsleker kr 3350
Maudland skole, utstyr til friminuttene kr 2150
Porsholen skole, maling til vegg og benk kr 2150
Riska ungdomsskole, materialer til innendørs benker kr 4800
Sandved skole, bøker til skolebiblioteket kr 2600
Skeiene ungdomsskole, gymutstyr kr 4300
Smeaheia skole, leker til utegym kr 1700
Stangeland skole, gymutstyr kr 3500
Sviland skole, overnatting på skolen kr 2500
Sørbø skole, nissefest kr 3200
Trones skole, benk kr 3000
Øygard ungdomsskole, kr 0

Alle BUBS-representantene kom til BUBS med forhåndsbestemte forslag til mindre tiltak for sin skole/nærmiljø. Likevel viser lista at to skoler ikke fikk tildelt noen penger. Dette skyldes forhandlingene i gruppene der representantene har valgt å gi "sin" pott til andre skoler. Dette kan for eksempel være at en skole har foreslått et godt nærmiljøtiltak og ved at flere nærliggende skoler går sammen, så kan de få en større sum til tiltak som kan være til glede for alle unge i bydelen.

Dette viser de unge ikke bare tenker på tiltak innenfor sine egne skolevegger, de har også evne til å tenke felleskap til beste for hele nærmiljøet og lokalsamfunnet. Dette lover godt for det framtidige Sandnes.