Hva jobber SUB for og hva har slått igjennom?

Deler av Sandnes unge bystyre i full diskusjon om hvordan de kan bruke nettavisen www.ungisandnes.com til å informere andre (spesielt ungdommer) om hva SUB gjør.
Opplæringsseminar Ognatun 27.3-28.3 2017. FOTO: Solveig I. Engelsen

Vi som skriver denne artikkelen har sittet i Sandens unge bystyre i omtrent to år. På denne korte tiden har vi vært en del av mange spennende saker. Vi har fått lov til å være med å påvirke hvordan Sandnes skal styres og utvikles.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.04.2017 kl 16:37

Ung i Sandnes
Sandnes kommune

Noen saker jobber vi enda med, men noen saker har vi klart å få vedtatt.

Utenom dette får vi mange planer og saker på høring. Dette setter vi pris på og tar det veldig seriøst. Vi har blant annet gitt høringsuttalelse på:

• Varatunparken - Forslag fra Sandnes tomteselskap til utvikling av Varatun
• Videreutvikling av L54 (ungdomshuset i sentrum)
• Min nye kommune – verksted i forbindelse med kommunereform
• Områderegulering Ruten
• Ny kommuneplanen for Sandnes
• Biogass handlingsplan
• Plan mot barnefattigdom
• Økonomiplan for Sandnes
• Trygghetsvandring i Sandnes
• Områdeplan for Havneparken
• Lokal mobilitetsplan
• og Skolebehovsplan.

Vi jobber nå aktivt med den nye byparken på Ruten. Vi blir ofte spurt om å gi en høringsuttalelse om forskjellige temaer her. Utenom det kommer det ofte fagfolk på møtene vår og holder foredrag om nye planer eller ideer om den nye Ruten. Vi jobber hardt med dette fordi det er noe som vil påvirke oss videre, siden det er en plass vi unge oppholder oss ofte.

SUB har også jobbet med andre saker. Disse tar vi opp på våre månedlige møter. Her diskuter vi saken og kommer frem til SUB sin mening. Deretter kan vi velge å ta opp disse sakene i SUBs "Fem minutter" i bystyret, som for eksempel leirskole.
I 2016 fikk Sandnes unge bystyre igjennom forslaget om at 16- og 17-åringer skulle få stemmerett da det ble holdt folkeavstemninger angående kommunesammenslåing. Vi møtte opp på et bystyremøte og uttrykte vår mening.

SUB har også en utveksling med Sandnes sin venneby, Labin, annethvert år. Dette samarbeidet heter LASA. Dette samarbeidet går ut på at SUB og en gjeng ungdommer fra Labin reiser og besøker hverandre sine byer. Når vi er på besøk hos hverandre er vi på workshops og jobber med temaet for året. I fjor (2016) var temaet trygghet. Da klarte vi å innføre Nattravner i Labin. Dette er et enormt lærerikt prosjekt. Vi ungdommer blir ikke bare mer informerte om politikk, men også hverandres kultur.

(Skrevet av SUB-medlemmene Julie Høie Nordbø, Ida Kathrin Refsnes og Caroline Seldal Isaksen.)