Bystyremøte 19.06.2017

Vi sender direkte fra Sandnes rådhus kl. 15.


Godkjenning av protokoll

5/17 Protokoll fra bystyrets møte 29.05.2017 - offentlig

Utvalgssaker

93/17 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2016 FOR SANDNES KOMMUNE
94/17 Perioderapport per 30. april 2017
95/17 Søknad om kommunal garanti for lån til Håholen barnehage 2017
96/17 Retningslinjer for garanti til private barnehager
97/17 Barnehagebehovsplanen 2018-2021
98/17 Strategi for likestilling, inkludering og mangfold i Sandnes. "Det handler om folk i Sandnes"
99/17 Tilføyelse til retningslinjene for tilskudd til private bydelshus
100/17 Forslag til endringer i delegasjonsreglementet
101/17 Forslag til endringer i reglementet for bydelsutvalgene i Sandnes
102/17 Forslag til endring i retningslinjene for salgs- og skjenkebevillinger bevillingsperioden 2016-2020
103/17 Forslag til inngåelse av avtale mellom Forsand og Sandnes kommune om administrativt vertskommunesamarbeid om drift av Forsand skule 
104/17 Plan for psykisk helsearbeid 2017 - 2022
105/17 Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjemsavdelinger i bo- og aktivitetssenter i Sandnes kommune
106/17 Middagsservering på bo- og aktivitetssentrene
107/17 Forprosjekt - Plan 2016102 - Detaljregulering av bussveien fra Kvadrat til Sandnes sentrum
108/17 Høring tilleggssøknad ny 420 kV Lyse - Fagrafjell
109/17 2. gangsbehandling - plan 2007115 . Reguleringsplan for utvidelse av Rv 509 Sandnesveien til 4-felt mellom Folkvordveien og ny Rv 44
110/17 2. gangsbehandling - Plan 2014134 - Detaljregulering for gnr 42 bnr 72 og 244 m. fl., høyspent - Sandved
111/17 2. gangsbehandling - Plan 2004 306-06 - Detaljregulering for Sørbø og Hove - Felt HUP1
112/17 2. gangsbehandling - Plan 2015105 - Detaljregulering for gnr 62 bnr 128, Folkvordveien 76, Stangeland
113/17 2. gangsbehandling - Plan 2016112 - Detaljregulering for gnr 57 bnr 181, Malmheim
114/17 Fastsettelse av planprogram - Kommunedelplan for Sandnes sentrum 2018 - 2035
115/17 Klage på Sandnes kommunes vedtak om ekspropriasjon - gnr 48 bnr 1
116/17 Eierskap i Filmkraft Rogaland 
117/17 Byggeregnskap - Energimerking av bygg 2011-2015, pnr 4009106 SK
118/17 Valg av ny nestleder i Trones og sentrum bydelsutvalg etter Geir Ståle Henriksen (Ap) flyttet til annen kommune
119/17 Parkeringsavgift for el-biler i Sandnes kommune, oversendt sak fra styret i Sandnes Parkering KF
120/17 Prisjustering av utleiepriser fra 1.1.2018 - Sandnes kunst- og kulturhus KF
121/17 Småhus på Vatne/Dybingen - utsatt sak, tilbakemelding

Orienteringssaker

27/17 Plan 2014114 Figgjo skole - tilbakemelding på vedtak i forbindelse med saken
28/17 Høring - endringer av bestemmelser i kommunedelplan sentrum §§ 1.4, 1.4.1 og 5.1, oppfølging ihht bystyrets vedtak om å etterkomme Sivilombudsmannens konklusjoner
29/17 Byggeregnskap for ITV anlegg (kameraovervåkning) 2014 og 2015, pnr. 41002
30/17 Byggeregnskap for rullerende bevilgninger 2015 uteområder i barnehager og skoler, pnr. 30004, 30024, 30026 og 35003
31/17 Byggeregnskap - Innemiljø i øvrige kommunale bygg 2014 og 2015, prn 41004
32/17 Årsrapport – Folkehelsearbeid - nettverket Sunne kommuner 2016
33/17 Trafikksikkerhet rundt Iglemyr skole og Austråtthallen
34/17 Resultat av dispensasjonssøknad - asfaltdekke Havnepromenaden 
35/17 Økonomi- og aktivitetsrapport per mai 2017
36/17 Orientering til bystyret - om kartlegging av bostedsløse i Sandnes