Sander vil gjøre det bedre for ungdommer i Rogaland.

Sandnesungdommer med lederansvar: Sander Olsen er ungdommens fylkesordfører i Rogaland fylke og Sanna Rana er ung ordfører i Sandnes kommune. FOTO: Ida Pollestad Brunes (SUB og Vågen vgs)

For å få til bedre bussforbindelser, sunnere mat i skolekantiner og rabatt på kulturarrangementer må Rogalandsungdommer samarbeide på tvers av kommunegrensene.

Tekst:

Publisert:

Ung i Sandnes
Sandnes kommune
Se bildet større

FOTO: Logo for ungdommens fylkesting i Rogaland ved Rogaland fylkeskommune

Ungdommens fylkesting i Rogaland 2018-2019

Ble konstituert 3.- 4. februar 2018 i Stavanger.
Leder, Sander Olsen fra Sandnes, har tittelen ungdommens fylkesordfører i Rogaland.

Ungdommens fylkesting i Rogaland har 43 punkter i sitt handlingsprogram.
Punktene nedenfor viser hvilke utfordringer som er sammenfallende med handlingsprogrammet til Sandnes unge bystyre:

Opplæring
- Innføre grunnleggende førstehjelpskurs på ungdomsskolen
- Jobbe for en ny vurderingsordning i norskfaget
- Mer fokus på psykisk helse og i skolen
- Helsesøster skal kunne gi dokumentasjon på sykdom
- Jobbe for gratis skolefrukt
- Sørge for etter- og videreutdanning av rådgivere i skolen

Næring, regionalplan og samferdsel.
- Bedre og mer effektiv kollektivtransport

Kultur og idrett
- Ungdomsråd i alle kommuner

Hva gjør ungdommens fylkesting?

Ungdommens fylkesting (UFT) og ungdommens fylkesutvalg (UTU) er rådgivende for fylkeskommunen og gis reell påvirkningsmulighet i saker som gjelder ungdommens egen hverdag.

Ordningen skal gi ungdommen mulighet til å komme med innspill og uttale seg så tidlig som mulig i saksbehandlingsprosessene, og være en plattform der de kan ta opp saker på eget initiativ.

Kilde: Rogaland fylkeskommunes nettside

Flere andre fylker i Norge har allerede hatt en eller annen form for ungdomsmedvirkning på fylkesnivå, så det var på høy tid at Rogaland også fikk et tilsvarende organ: Ungdommens fylkesting (UFT).

Hver kommune i Rogaland har en ungdomsrepresentant og to vararepresentanter. Ungdommene (15-20 år) er valgt ut fra ungdomsråd, unge bystyrer/kommunestyrer, ungdomspaneler, elevråd m.m.

Det er tett samarbeid mellom det som skjer av ungdomsmedvirkning i kommunene og det som skjer gjennom ungdommens fylkesting. Erfaringsutveksling er en viktig del av dette samarbeidet.

Sandnes unge bystyre (SUB) valgte å sende Sander Olsen. Det var et klokt valg for han endte nemlig opp med å bli til den første ungdommens fylkesordfører i Rogaland. Fordi han fikk dette vervet, så kunne SUB få inn enda en representant, nemlig Julie Høie Nordbø. Dermed er Sandnes godt representert i historiens aller første fylkesting for unge rogalendinger.

Ungdommene i UFT har mange saker å jobbe med fremover. Ungdommens fylkesordfører Sander trekker frem de viktigste:

- Rabattkort for ungdom på kulturarrangementer (eks teater, symfonikonserter m.m)
- Bedre satsing på psykisk helse i skolen
- Sunnere mat i de videregående skolekantinene
- Ny vurdering av norskfaget. Redusere antall karakterer i norsk.
- Bedre kollektivtransporttilbud (spesielt buss)

Stangelandsgutten Sander Olsen (17 år) er kjempeklar for sitt nye verv. Han er andreårselev ved Vågen videregående skole og er skolens representant i Sandnes unge bystyre der han også fungerer som varaordfører.

Sander går musikklinja og trakterer både el-bass, kontrabass, piano og slagverk. I tillegg til å være politisk aktiv har han også interesse for historie, luftfart og romfart. Han trives også veldig godt med å være sosial med venner.

Ungdommens fylkesordfører Sander Olsen har en oppfordring til slutt.
Han ønsker å komme i kontakt med ungdommer 15-20 år fra hele Rogaland.
Send epost til: sander.olsen@lyse.net.

Les mer: http://www.rogfk.no/Politikk/Ungdommens-fylkesting