Snart er det UKM!

 

Årets UKM er 6. og 7. februar i Kinokino. Da er det åpning av festivalen kl. 18 med taler og musikkinnslag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.04.2015 kl 21:04

Ung i Sandnes
Sandnes kommune

Hvordan fungerer Ungdommens kulturmønstring(UKM)?
UKM er delt inn i tre nivåer: Kommunenivå, fylkesnivå og landsnivå. I de aller fleste kommunene arrangeres det en såkalt kommunemønstring. Herfra blir det tatt ut noen deltagere som får representere kommunen i fylkesmønstringen, hvor det til sist blir tatt ut noen som skal representere fylket i Landsmønstringen. I tillegg til dette kommer en internasjonal utveksling.

Hvem kan delta i UKM?
Alle ungdommer under 20 år kan melde seg på lokalmønstringen i sin kommune og alle får være med. Påmelding skjer via UKM sine internettsider. Det er ingen begrensning i genre eller uttrykksform for deltagerne - alt er lov. Nedre aldersgrense 13 år.

Hva vinner man i UKM?
UKM har ingen premiering i vanlig forstand, men hvert år deles det ut stipender i samarbeid med sponsorer. Dette er en unik mulighet for den uorganiserte delen av ungdomskulturen til å vise seg frem. En annen viktig belønning er å møte andre ungdommer som også driver med kreative uttrykksformer. På denne måten fungerer UKM som en møteplass på tvers av genre, alder og bosted, og bidrar til inspirasjon for mer skapende arbeid blant ungdommen selv.

Hva skjer på en mønstring?
Kulturmønstringen består av sceneopptredener, utstillinger, filmvisninger og verksteder.
Hver deltaker/gruppe får vanligvis inntil 5 minutter på scenen. Dette gjelder også filminnslag. Teater/Drama -innslag kan vare inntil 10 minutter. De som deltar med utstillingsobjekter (tegninger, tegneserier, skulpturer, etc.) blir presentert på en egen utstilling, og utstillingslokalet er åpent for publikum under hele mønstringen.

Påmeldingsfrist er 1. februar.
Mer informasjon på www.ukm.no