SUB har poppet opp etter sommerferien

Her er noen av de totalt 16 SUB-medlemmene som deltok på "Pop up Sandnes" (idedugnad om Sandnes sentrum og Ruten) i sitt første møte etter sommerferien. FOTO: Nina Osland

Sandnes unge bystyre (SUB) var proppfull av gode ideer til hvordan byliv og uterom i Sandnes skal bli fremtiden.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.09.2017 kl 14:23

Ung i Sandnes
Sandnes kommune
Se bildet større

En modell av den nye Rutenparken. Den nye parken blir bak busstasjonen der hvor bilparkeringen, skatebanen og en mindre park finnes i dag. FOTO: Solveig I. Engelsen

Se bildet større

Det blir kafé i den nye Rutenparken, men den vil bli plassert noe annerledes enn det modellen på bildet viser. FOTO: Solveig I. Engelsen

Se bildet større

Bak trærne øverst til høyre ligger en skatebowl under tak. Det er bestemt at det blir et skateområde i parken, men det er ikke sikkert at den blir lik som på modellen. FOTO: Solveig I. Engelsen

Se bildet større

Det store hjulet over hele parken vil fungere som tak uten vegger. Hullet i midten er åpent. FOTO: Solveig I.Engelsen

Nylig hadde SUB møte i de midlertidige lokalene til "Pop up Sandnes" midt i Langgata. I dette første møtet etter ferien hadde de besøk av kommuneplanleggere som ønsket seg innspill fra ungdom om hvordan Sandnes sentrum skal bli et bedre sted å for unge innbyggere i kommunen. Mange ungdommer bor i sentrum eller oppholder seg der i fritiden (shopping, kulturskole, kino, bibliotek m.m) I tillegg er 3440 elever fra videregående skole innom sentrum hver dag i ukedagene.

Byliv for ungdom i sentrum
Ole Tonning og Ingrid Eide fra planavdelingen hadde gjort det enkelt for idédugnaden med å dele opp i fire temaspørsmål: Hva er bra i sentrum? Hva er dårlig i sentrum? Hva kan ødelegge sentrum? Hva bør prioriteres i sentrum? Medlemmene i Sandnes unge bystyre hadde mange forslag og her presenteres noen av dem:

Blant kjekke ting i sentrum nevnte SUB: Langgata, at det finnes flere kjøpesentre, lett å finne fram, kulturhuset og indre havn, sentrum oppleves trygt selv om det er visse ting som foregår på Ruten, fint med aktiviteter og store arrangementer og det er mange fine gamle bygg i sentrum, for eksempel i murstein som viser den tidligere teglverk- og leirindustrien i Sandnes.

Sentrum blir brukt for lite mener SUB. Annet som er dårlig i sentrum er: dumt med stor parkeringsplass midt i sentrum/på Ruten, det er lite farger, grått og kjedelig. Det er synd at det står tomme butikklokaler rundt forbi.

SUB hadde flere idéer til hva som er viktig å få til i sentrum: Ha noe som passer for alle aldre, det skal være både interessant og praktisk, miljøvennlig, avfallsdunker med sorteringsmuligheter, fargerike blomster, planter og grønne lunger.

Den nye Rutenparken
"Vi skal ta tilbake Ruten som festplass og boltreplass", sa Gina Skjørestad og Ann Kjersti Haga fra parkavdelingen. De jobber med planlegging av den nye Rutenparken. Arbeidet med dette har kommet langt og man håper å starte opp byggearbeidet sommeren 2018. En god del typiske parkelementer er allerede på gang, slik som blomster og trær, drikkefontene, wc, lekeplass, kafé, skatebane, treningsapparater, høytalermuligheter til arrangementer og annet. Selve parken skal få ulike høydenivåer, levegger for sol og vind og den vil bli inndelt i ulike områder for ulike formål og aldersgrupper.

Noen ungdommer har fått sagt sin mening tidligere, blant annet skatere i byen, så nå var det SUB's tur til å si noe om parkplanene. De mente at følgende kunne gjøres for å få den nye Rutenparken mer attraktiv og interessant for ungdommer:
Tilgang på gratis wifi, pikniksted, benker og bord der man kan gjøre lekser utendørs, sittegrupper med bord under tak er nødvendig siden de bor på Vestlandet og tilgang på tepper samt varmelampe på utendørsområdet til kaféen. Parken skal både være en hengeplass med aktiviteter som passer for ungdom, men også et friminuttsted for elever på videregående skoler i nærheten.

Alle kan si sin mening
Det er ikke for sent å komme med forslag til hvordan sentrum i Sandnes og den nye parken på Ruten skal bli. Sandnesfolk i alle aldre kan sende inn sine forslag.

Sjekk linkene:
Sentrumsplanen (kommunedelplan for sentrum): https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/hva-er-planstrategi/kommunedelplan-for-sentrum/

Ny kommuneplan: https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/hva-er-planstrategi/ny-kommuneplan--gi-innspill-til-omradeutvikling/#heading-h2-1

Hjemmeside Sandnes kommune: https://www.sandnes.kommune.no

Nytt om folk i SUB
SUB-møter går veldig fort når engasjerte ungdommer jobber med saker som angår det unge fellesskapet i Sandnes. Det var så vidt det ble tid til siste sak på møtet som var å gjøre nødvendige endringer og valg på noen av vervene i SUB:

Ny ung varaordfører: Julie Høie Nordbø.
Nytt varamedlem i ungt formannskap: Sanna Rana.
SUB sin representant i det nyoppnevnte Ungdommens fylkesting i Rogaland: Sander Olsen.
Vararepresentanter for Ungdommens fylkesting: Julie Høie Nordbø og Ida Pollestad Brunes.