ANNONSE
ANNONSE

Transport og miljø

Veitrafikk står for størstedelen av klimagassutslippene i transportsektoren med totalt 10,2 millioner CO2-ekvivalenter i året.

Ung i Sandnes
Sandnes kommune

Publisert:

Sist oppdatert: 06.10.2015 kl 06:31

Det finnes i dag 2,74 millioner biler på norske veier, hvorav 2,2 millioner er personbiler.

Siden 1980 har antall førerkort i Norge økt med 1,3 millioner, antall biler med 1 million og antall innbyggere med 0,7 millioner.

I gjennomsnitt bruker en norsk bil ca. 0,74 liter på mila og kjører 13 300 kilometer i året.

I 2008 ble det solgt 1,83 milliarder liter bensin og 3,16 milliarder liter diesel.

Norske bensindrevne kjøretøy slapp i 2008 ut 3,9 millioner tonn CO2, mens dieseldrevne kjøretøy slapp ut 5,9 millioner tonn CO2.

Bensinsalget i Norge har sunket med 50 millioner liter siden 1980, mens dieselsalget har økt med omtrent 2,5 milliarder liter.

En liter bensin og en liter diesel slipper ut henholdsvis 2,8 kg og 3,1 kg CO2-ekvivalenter i såkalt livsløpsutslipp. Det vil si at utslipp forbundet med både bruk/forbrenning og produksjon er inkludert.

Selv om mange nye personbiler er gjerrige både på utslipp og drivstofforbruk, er det viktig å huske på at bilen er skyldig i utslipp allerede før den har forlatt bilbutikken. Her er livsløpsutslippet fra produksjonen av et utvalg biler.

Godsbilenes transportarbeid øker omtrent like raskt. I 2008 utgjorde det nesten 17,6 milliarder tonnkilometer, en oppgang fra 2007 på ca. 8 prosent. I løpet av de siste 35 årene har gjennomsnittlig transportlengde per tonn økt betydelig – fra drøyt 22 kilometer i 1975 til over 58 kilometer i 2008.