ANNONSE
ANNONSE

Valgkvaler for første gang

Det kan virke skummelt for landets unge borgere å oppsøke et valglokale. Hvordan gjør man det? Hva skal jeg stemme? Betyr i det hele tatt min stemme noe?

Ung i Sandnes
Sandnes kommune

Publisert:

Sist oppdatert: 08.09.2017 kl 18:02

For å gjøre unge velgere mer trygge med det å finne "sitt" parti og hvordan de skal avgi selve stemmen, så arrangerer videregående skoler både politiske debatter og skolevalg der alle skolens elever kan delta.

På Akademiet Sandnes videregående skole i Langgata startet de skolevalgforberedelsene med å ha et valgtorg. Valgtorget erstattet den tradisjonelle partidebatten. "En av grunnene til at dette ble gjort er fordi det tidligere har kommet for mange useriøse spørsmål til politikerne", sier elevrådsleder Helene Vo. "Nå ble det slik at politikerne hadde stands og elevene måtte selv gå rundt og snakke direkte med ungdomspolitikerne. Enkelte partier hadde skikkelig forstått hvordan de skulle få de unge til å stoppe opp ved sin stand. Hvem kan motstå boller, penner og ballonger?", smiler elevrådslederen.

Det var nok ikke alle de 240 elevene som var like ivrige med å stille spørsmål da valgtorget åpnet, men de unge politikerne fikk i hvert fall brynt seg på sine politiske strategier da 3.klasse-elevene i programfaget "Politikk og menneskerettigheter" satte i gang med å stille masse spørsmål. Cirka 100 av skolens elever går i 3.klasse og har dermed stemmerett i årets stortingsvalg.

Selve skolevalget foregikk dagen etter valgtorget. To grupperom ble omgjort til valglokaler som kun bestod av en stol, et bord og en pc. Selv om stemmeavgivningen skjedde elektronisk, så måtte elevene møte opp personlig for å få brukernavn og passord. Det var kun ved disse to pc'ene det gikk an å stemme.

Valgresultatet ble høyst uventet. Ved tidligere skolevalg på Akademiet Sandnes vgs har høyresiden fått et meget stort flertall. I år opplevde man at Høyre vant med kun tre stemmer mer enn Arbeiderpartiet. Med Fremskrittspartiet på tredjeplass ble det likevel borgerlig flertall, men med en mye mindre margin enn tidligere år. Over 95% av skolens elever stemte ved skolevalget.

Helene Vo kan ikke forklare det helt, men kanskje hadde det litt å si at AUF er store i Sandnes. "Arbeiderpartiet har mange flere aktive unge medlemmer enn mange av de andre ungdomspartiene. Mange av elevene kjenner derfor noen AUF-medlemmer privat."
Videre sier hun: "Man bør tenke seg om før man stemmer på personer man kjenner. Selv om det er kjempekjekke personer, så er det viktig å finne ut hva slags politisk ideologi de står for. Så må man selv tenke på om dette passer for en selv og hvordan man ønsker at landet skal bli styrt.

Helenes valgtips
For de mange førstegangsvelgerne (og voksne) som ennå ikke har bestemt seg for hvilket parti de skal stemme på, så gjør dette:

1. Sjekk ut så mange valgomater som mulig. Disse finner du blant annet på nettsider hos større aviser og NRK. Der kan man på kort tid få et veldig bra overblikk på hvor man står hen.

2. Er det spesielle saker du interesserer deg for, så er det bare å søke på internett. Alle partiene har sine egne nettsider.

3. Bruk stemmeretten! Hvis du ikke vet hva du skal stemme, så stem blankt. Det er bedre å stemme blankt enn ikke å stemme i det hele tatt. Det er også dumt å tullestemme.

Ungisandnes-redaksjonen ønsker alle et godt valg mandag 11.september. Alle som fyller 18 år i 2017 og eldre kan stemme. Man må være norsk statsborger og stå i manntallet. Har du fått tilsendt valgkort, så står du oppført i manntallet.

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Valg-og-konstituering/Stortingsvalg/

https://www.nrk.no/valg/2017/valgomat/

Facebook Akademiet Sandnes vgs: Skolevalget 2017:
https://www.facebook.com/akasandnes/photos/pcb.1436415263072307/1436388056408361/?type=3&theater

Facebook Akademiet Sandnes vgs: Skolevalget 2017:
https://www.facebook.com/akasandnes/photos/pcb.1435690303144803/1435689106478256/?type=3&theater