Workshop om Ganddal sentrum

 

I forbindelse med sentrumutviklingen på Ganddal ønsker planavdelingen i Sandnes kommune å ha en workshop med barn og unge på Ganddal fritidssenter( 8.-10.trinn).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.11.2015 kl 19:05

Ung i Sandnes
Sandnes kommune

Dette skal skje tirsdag 24.november fra kl. 19-20.30.
Tema for workshopen vil være Ganddal sentrum, dagens situasjon og ønsker for fremtiden. Hva trengs for å skape et godt sentrum for barn og unge?

Her får ungdommer mulighet til å si sin mening og komme med forslag. Vi håper at flest mulig kan komme denne kvelden.