Lura Idrettslag - den gode nabo

Tore Espedal er daglig leder i Lura IL FOTO: Bjarte Slettebø

Lura IL ble stiftet i 1963, og organiserer nå fotball, amerikansk fotball, innebandy, basketball, håndball og idrettsskole. Daglig leder Tore Espedal kom første gang i kontakt med Lura IL i 1989, da han startet med turn på Lura skole som femåring.

Tekst:

Publisert:

Ung i Sandnes
Sandnes kommune

Lura Idrettslag

Klubben ble stiftet i 1963, og organiserer fotball, innebandy, basketball, håndball, amerikansk fotball og idrettsskole.

Klubbfarger: Grønn, grønn,

Nettside: www.Lura-IL.no

Besøksadresse: Lura klubbhus, Prinsensvei nr 7, 4315 SANDNES. (Innkjøring fra Gamleveien). Hall og to fotballbaner ligger i Prinsens vei i samme område som bydelshuset og Porsholen barneskole.

Tilgang på fasiliteter: Kunstgress (2 baner), ballbinge og Lurahallen. Nytt klubbhus i 2016.

Antall medlemmer: 750 (nærmere 850 inkludert trenere)

Grasrotmidler for 2017: 435 grasrotgivere ga 225 tusen kroner

Økonomi: Lura IL er i hovedsak finansiert av kontingent, LAM tilskudd, grasrotandel, kiosk, sponsor og dugnadsinntekter.

Klubben har i dag ca.200 frivillige som står for det sportslige(trenere, oppmenn, foreldrekontakter) samt de som har verv i ulike styrer og utvalg).

Klubben ansatt daglig leder i 2015. Rollen er sentral for all informasjon som blir publisert, banefordeling, sponsor kontakt, sentralt ledd mot utstyrsleverandør, ansvar for FFO med mer.

Daglig leder Tore Espedal (bilde):
Tlf: 96908812,
Epost: daglig_leder@lura-il.no

Følg gjerne klubben på facebook.

Idrett I Sandnes

Sandnes Idrettsråd ønsker i denne artikkelserien å presentere idrettslagene i Sandnes kommune.

62 lag, 20.274 medlemmer, grasrot medlemmer = kr pr 31.12.17:
Aspervika Trim og Turn, 250, 48 = 8.704,-
Austrått Idrettslag, 742, 449 = 169.040,-
Bogafjell Idrettslag, 755, 355 = 146,773,-
Bogafjell innebandyklubb, 73, 12 = 558,-
Bogafjell Sykleklubb, 277, 39 = 8.781,-
Figgjo Idrettslag, 392, 249 = 72,703,-
Friheten Rideklubb Sandnes, 111, 20 = 4.794,-
Ganddal Atletklubb, 569,-
Ganddal Idrettslag, 1139, 477 = 215,344,-
Gandsfjord Karateklubb, 113, 35 = 6.682,-
Hana Idrettslag, 695, 430 = 196.145,-
Hommersåk Atletklubb, 216, 12 = 4.148,-
Hommersåk Basketballklubb, 20, 1 = 27,-
Hommersåk Innebandyklubb, 231, 83 = 45.187,-
Hommersåk Sykkelklubb, 20, 5 = 1.129,-
Høle Idrettslag, 115, 143 = 51.183,-
Isafold Islandshestforening, 56, 39 = 21.073,-
Julebygda idrettslag, 120, 16 = 7.818,-
Lura Idrettslag, 843, 435 = 225.929,-
Lura Karateklubb -Seishin Dojo, 301, 90 = 32.047,-
Muskel Fk, 26, 33 = 21.443,-
Nop Vatne Pistolklubb, 110, 15 = 9.744,-
Riska Fotballklubb, 574, 444 = 289.262,-
Riska Håndballklubb, 350, 54 = 12.381,-
Riska Idrettskole, 42, 3 = 514,-
Riska Motorsykkelklubb, 273, 90 = 32.361,-
Riska Orienteringsklubb, 28, 1 = 2,-
Riska Rideklubb, 61, 28 = 5.236,-
Riska Svømmeklubb, 169, 17 / 2.633,-
Riska Volleyballklubb, 13, -
Sandnes & Gjesdal Handicapidrettslag
Sandnes Atletklubb, 169, -
Sandnes BMX, 142, 66 = 19.414,-
Sandnes Bowlingklubb, 13, 6 = 1.127,-
Sandnes Cricket Klubb, 104, -
Sandnes Disc Golf Klubb, 110, 34 = 17.671,-
Sandnes Flycasting, 68, 18 = 3.733,-
Sandnes Golfklubb, 1903, 116 = 50.096,-
Sandnes Håndballklubb, 553, 127 = 29.071,-
Sandnes Idrettslag, 1331, Org.nr: 970 154 094 = 83 = 14.250,- og Org.nr: 975 633 160 = 213 = 77,392,-
Sandnes innebandy klubb, 192, 46 = 9.853,-
Sandnes Judoklubb, 205, 51 = 9.504,-
Sandnes Karateklubb, 120, 29 = 7.850,-
Sandnes og Jæren Dykkerklubb, 97, 6 = 837,-
Sandnes og Jæren Rideklubb, 308, 63 = 40.767,-
Sandnes og Riska Handicapidrettsl, 16, -
Sandnes Pistolklubb, 371, 67 = 19.489,-
Sandnes Qwan Ki Do Klubb, 46, 31 = 16.744,-
Sandnes Skiskytterlag, 107, 63 = 17.264,-
Sandnes Sportsdrillklubb, 51, 13 = 2.359,-
Sandnes Svømme- og Livredningsklubb, 882, 89 = 19.107,-
Sandnes Sykleklubb, 535, 91 = 22.225,-
Sandnes Taekwon-Do Klubb, 118, 15 = 5.236,-
Sandnes Tennisklubb, 79, 5 = 1.053,-
Sandnes Turnforening, 1194, 89 = 38.480,-
Sandnes Ulf, 968, 1.185 = 669.790,-
Sandnes Volleyballklubb, 185, 26 = 6.740,-
Sandnes Øst Rugbyklubb, 43, 13 = 854,-
Sandved Idrettslag, 646, 263 = 99.725,-
Sandved Turn, 557, 44 = 10.203,-
Soma Ryttersportsklubb, 163, 18 = 5.703,-
Sviland Bmx, 157, 110 = 104.029,-
Sviland Il, 137, 106 = 32.225,-

Folkepulsen deler ut ca.800 tusen kroner i året til gode idrettsformål i Sandnes.

LAM (Lokale AktivitetsMidler) deler ut over 5 mill. kr i året til idretten i Sandnes. Minst 85% av utbetalingen er ihht antall medlemmer.

NM-Veka i Sandnes fra 15.august 2018

Her kan du se presentasjon av idretten i Sandnes 1981 NB! Stor PDF-Fil.

- Etter det jeg husker startet jeg med fotball på grusbanen ved samme skole i 1990, sier Tore som gikk gradene helt opp til A-laget før han dro videre og har spilt for et par andre lokale klubber i 20-årene.

Angående hans nåværende jobb, ble han kontaktet av Lura IL-styret sommeren 2015. Da var han trener for juniorlaget i fotball, spilte på Sola FK, og hadde nettopp sagt opp i Viking FK.

Når ble du ansatt som daglig leder i Lura IL?
- Jeg startet jobben i oktober 2015. Jobben består i å følge opp medlemmer og lagledere i spørsmål som kontigent, medlemsregister og fordeling av treningstider.

- Og så er det inntektsbringende arbeid mot sponsorer og søknader om tilskudd. Mye av grunnen til at jeg ble ansatt, er rollen som kommunikator. I Lura IL har vi etablert oss på sosiale medier og benytter også hjemmesiden som informasjonskanal. I tillegg er kommunikasjonen eksternt og internt styrket, med en person som er tilgjengelig hver dag.

- Jeg har lagt til samfunnsrettede tiltak under stillingen, som baserer seg på en del frivillig innsats. Her har vi fått i gang et treningstilbud for barn som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av ordinært tilbud på fredager.

- I tillegg forsøker jeg å få til mer konkret integreringsarbeid og bistand til familier med innvandrerbakgrunn. Til slutt er det FFO-delen, som på papiret tar 25 % av stillingen min, og dermed også krever litt frivillig innsats for at barna skal ha så god oppfølging som vi føler er mulig med dagens rammer.

Hvilke forventinger hadde du til jobben før du startet?
- Jeg hadde få forventninger. Så ble jeg også ansatt i kun 50 % stilling innledningsvis, hvor kommunikasjon og medlemsregister/kontigent var blant nøkkelordene. Da handlet det mest om forventninger til å få på plass dette.

- Det viste seg å være altfor lite med 50 % når vi ser hva som går an å få gjort i en slik stilling. Nå er det så mye mer, med FFO, Allidrett og flere engasjement. Ennå bobler det i meg ved tanken på hva som er mulig å få til i et idrettslag, med de rette ressursene. Forhåpentligvis går det an å prioritere organisasjonen enda mer, slik at det blir mulig å holde på samfunnsarbeidet, fotballfritidsordningen og de mange mulighetene som finnes.

- Min personlige mening er at man kan komme langt med å etablere en større organisasjon utenfor styret (som har begrenset med tid til å bidra). Mye kan betale seg selv, og det er også viktig å se verdien av bidrag og investeringer som kan gi mer treningstid, bedre treningstilbud og enda mer idrettsglede i bydelen vår.

Hvilke dugnader har dere, og hvordan går de?
- Salg av Enjoy fungerer bra. Vi har etablert det som en frivillig klubbdugnad, hvor mange nok ønsker å benytte seg av denne til at det går uten overtaling.

- Salg av dopapir fungerer greit. Begynner å bli etablert som klubbdugnad, selv om det er mye konkurranse om nettopp denne typen dugnad. Derfor har det vært litt utfordrende å få solgt nok.

- Ellers har vi en drøm om at vi klarer å etablere flere dugnader som gir solide inntekter til hele idrettslaget. Så gjenstår det å se om vi klarer å grave fram dugnadsånden i de gode menneskene vi har i klubben.

Hva bør prioriteres fremover?
- Definitivt inntektsbringende arbeid. For Lura IL er sponsormarkedet relativt upløyd mark. Via samfunnsbidragene våre, ser vi også at vi kan få støtte til å styrke bredden i tilbudene våre. Begge deler krever mer innsats. Hvordan vi skal få tak i den innsatsen, har vi ennå ikke klart å konkludere om.

Kan personer som ikke bedriver idrett, likevel bli med og hjelpe klubben?
- Ja! Det er selvsagt mest givende for foreldre med barn i idrettslaget å bidra som trenere og lagledere på aldersbestemte nivå. Men hos oss er det stadig et skrikende behov også for trenere på eldre grupper, styremedlemmer og diverse verv. Vi har også åpninger for engasjement innen blant annet allidretten, som alltid tar imot ressurspersoner.