ANNONSE
ANNONSE

Ganddal IL tilbyr fotball, håndball, turn, orientering og FFO

Foto: Ganddal IL

Svein Tollefsen er leder for Hovedstyret i Ganddal IL. Han ble opprinnelig involvert via 3 aktive barn, først i fotball, og deretter i håndball.

Ung i Sandnes
Sandnes kommune

Publisert:

Svein forteller: - Jeg startet som oppmann, og ble etter hvert rekruttert inn i styre og stell.

- Ønsket er at Ganddal IL fortsetter å rekruttere bydelens barn og ungdommer til sunne aktiviteter i trygge omgivelser, og at vi fremstår som et seriøst alternativ til dagens stillesittende dataspilling. Felles dugnad knytter foreldre tettere sammen, på tvers av bydelen.

Hvilke utfordringer har styret og klubben i nærmeste fremtid?
- Stabilisering av klubbens økonomi og samordnet reforhandling eller etablering av nye sponsoravtaler står høyt på prioriteringslisten nå. Banekapasitet må dessuten økes både inne og ute, for å kunne opprettholde både dagens aktivitetsnivå og medlemsmasse, samt forventet økning i årene som kommer.

Hvilke ønsker har du for klubben lengre frem i tid?

- Ganddal IL fortsetter å vokse i takt med bydelen for øvrig, og fortsetter å tilby gode og sunne fritidsaktiviteter til bydelens befolkning. Dette betinger at vi får realisert planene våre om å få bygget både ny fotballhall og ny flerbrukshall. Det er allerede i dag et skrikende behov for dette, og kommunen må være villig til å prioritere dette høyt i årene som kommer.

Hvilke oppgaver mener du Sandnes Idrettsråd bør prioritere?
- Legg massivt politisk press på kommunens politiske ledelse for å bygge mye mer hallkapasitet mye raskere, både flerbrukshaller og svømmehaller.

Frode Bjelland har vært med som trener i klubben siden 2008, og ble ansatt som daglig leder i 2016. Frode er ansvarlig for den daglige driften i klubben, samt ansvarlig for FFO.

Hvilke forventinger hadde du til jobben før du startet?
- Jeg gledet meg til å starte opp med FFO, samt å få følinger av hvordan ett idrettslag drives. Det jeg kan si nå i etterkant er at det er mye jobb, både på dagtid, kveld og helger.

- Kubbens situasjon er bra, vi øker i medlemsmasse, mange flinke folk som er med rundt klubben, mange ildsjeler som vil det beste for klubben.

Hvilke dugnader har dere, og hvordan går de?
- Vi har flere typer av dugnader, dopapirsalg, Enjoy-kort, loddsalg, vakter i kongeparken for å nevne noen. Disse dugnadene fungerer bra for klubben.

Vi ønsker alle velkommen til Ganddal Idrettslag.