NM-Veka 2018 i Sandnes med omegn.

Foto av Gjert Smith jr,Prosjektleder NM Veka og Rune Røksund, kretsleder RIK FOTO: Frode Berge, Næringsforeningen

NM-Veka starter 15. august, og varer i 5 dager. Det er første gang NM-Veka blir arrangert i Norge, og Gjert Smith er prosjektleder. Planen er at dette skal bli en årlig begivenhet. I Sandnes vil det foregå på Ruten, i Vågen og i Sandneshallen.

Tekst:

Publisert:

Ung i Sandnes
Sandnes kommune
Se bildet større

Bildet er lånt fra Riska Motorsykkelklubb FOTO: Riska Motorsykkelklubb

Se bildet større

Bildet er lånt fra nettsiden til Sandnes judoklubb. FOTO: Sandnes judoklubb

Se bildet større

Bildet er lånt fra hjemmesiden til Sandnes Atletklubb. FOTO: Sandnes Atletklubb

NM-Veka

Formålet er å samle flest mulig idrettsgrener på et og samme sted i Norge, for å gjennomføre ulike NM samtidig.

Prosjektleder NM Veka er Gjert Smith jr.
Rogaland idrettskrets, gjert.smith(a)idrettsforbundet.no

Fra 15. – 19. august vil det bli gjennomført 27 mesterskap med ca 1550 deltakere. 27 konkurranser er faktisk på nivå med et vinter OL. Samtidig vil det foregå diverse synlighets- og rekutteringsarrangement i sentrale byrom i Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg hvor publikum kan få prøve idrettene mm.

Www.idrettsforbundet.no/Rogaland
Www.facebook.com/rogalandidrettskrets
http://nm-veka.no/

De som arrangerer NM i Sandnes:
Sandnes Atletklubb,
Sandnes judoklubb,
Riska motorsykkelklubb,

Formålet er å samle flest mulig idrettsgrener på ett og samme sted i Norge, for å gjennomføre ulike NM samtidig. Det gir mulighet for samarbeid og mer oppmerksomhet for mindre idrettsgrener.

Sverige har hatt lignende arrangement siden 2009.I Norge står NIF og NRK for planleggingen. Arrangementet vil bli dekket gjennom alle NRK sine kanaler, både ved direkte og magasinsendinger.

Gjert Smith er regional prosjektleder ansatt i Rogaland Idrettskrets. Han skal være bindeleddet mellom NIF, NRK og lokale vertskommuner, samarbeidende firma og andre organisasjoner, mellom lokale vertskommuner og arrangørklubb/særforbund samtidig også yte hjelp og service til lokal idrett/lokale arrangørklubber.

Vi spør Gjert; Hvordan kom det i gang?
Dette er prosjekt som er etablert i Sverige siden 2009. En har over lengre tid kikket på et lignende konsept i Norge og nå var tiden inne. Det henger selvfølgelig også sammen med at RIK og Region Stavanger pushet på for at Idrettsgallaen 2019 skulle bli lagt til Stavanger i forbindelse med RIKs 100 års jubileum.

I forbindelse med befaring av anlegg knyttet til Idrettsgallaen fikk en se hvor flotte idrettsanlegg vi har i regionen og dermed startet ballen å rulle.

Hvorfor NM-Veka?
Hvis du tenker på hvorfor det ble veka så ble det bestemt av NRK (som eier konseptet sammen med NIF). Ellers henger det også sammen med at de mister senderettigheter for flere store internasjonale idrettsbegivenheter. Samtidig ser NRK, slik som SVT (Sveriges Television) gjorde, at de kan bygge opp egne konsept og at disse blir meget populære – for eksempel "SakteTV"-prosjektene, "Sommerbåten" med mer.

Hva er målet?
Målet er å samle NM for de mindre synlige idrettene, skape en felles mesterskapsform - et mini OL. Skape blest og oppmerksomhet rundt dette samtidig som en også ønsker å rekruttere både nye medlemmer, publikum med mer.

Hvem er involvert?
NIF, NRK, Norsk Tipping, Rogaland Idrettskrets, Region Stavanger, Rogaland fylkeskommune, kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg samt idrettsrådene i de samme kommunene, diverse særforbund med sine lokale arrangørklubber og etter hvert også det lokale kultur- og næringsliv.

Hva vil skje i løpet av de 5 dagene?
Fra 15. – 19. august vil det bli gjennomført 27 mesterskap med ca 1550 deltakere. 27 konkurranser er faktisk på nivå med et vinter OL. Samtidig vil det foregå diverse synlighets- og rekrutteringsarrangement i sentrale byrom i Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg hvor publikum kan få prøve idrettene med mer.

Hva kan idretten i Sandnes bidra med?
Lokale arrangørklubber vil sikkert ha behov for ekstra frivillige, spesielt verter og speakertjeneste vil være viktig. Ellers kan idretten støtte opp om arrangementene ved å møte opp som publikummere, heiagjeng til lokale deltakere med mer, men også for å se og lære. NRK vil tross alt være tilstede og det vil være nye idretter og arrangement på helt nye steder.

Hvor finnes oppdatert informasjon om arrangementet?
Det vil etter hvert være informasjon på alle websider og sosiale medier i regi av NIF, NRK, Norsk Tipping, lokale vertskommuner, deltagende særforbund og arrangørklubb samt Region Stavanger og ikke minst NM-vekas egen web som er under utarbeidelse og som sannsynligvis blir: nmveka.no