Ung idrett i Sandnes

Bjarte Slettebø fra Sandnes idrettsråd er blitt fast skribent for ungisandnes.com. I bakgrunnen foregår basketballtrening i Lurahallen. FOTO: Solveig I. Engelsen

Mange ungdommer i Sandnes er opptatt av idrett - enten at de driver med det selv eller at de liker å se på kamper og forskjellig sport både som tilskuere på idrettsarenaer eller via media.

Tekst:

Publisert:

Ung i Sandnes
Sandnes kommune

Sandnes idrettsråd

- Er et bindeledd mellom den frivillige idretten og kommunen. (Hvis man for eksempel skal søke penger til idrettsanlegg hos kommunen, så må dette skje via Sandnes idrettsråd)

- Er et samarbeidsutvalg for idrettslagene og tar opp saker av felles interesse.

- Hjelper idrettslagene med kompetanse og praktisk hjelp til administrativ drift.

Hva er hvor:
Nasjonalt: Norges idrettsforbund
Fylke: Rogaland idrettskrets
Kommune: Sandnes Idrettsråd

Kilde: Norges idrettsforbund

For at det skal bli lettere for ungdom å finne ut hva som foregår innen IDRETT rundt omkring i kommunen, så har nettavisen ungisandnes.com innledet et informasjonsamarbeid med Sandnes idrettsråd.

Det finnes 62 idrettslag i Sandnes kommune og Bjarte Slettebø (fra Sandnes idrettsråd) skal fremover presentere noen av disse. Dersom alle skal få sin spalteplass innen rimelig tid, så trenger han hjelp. Derfor hadde det vært flott om idrettslagene selv kunne lage tekst og ta bilder som deretter sendes Bjarte ved Sandnes idrettsråd, epost: post@favoritt.no. Alle idrettslagene vil bli presentert under fanen "ung idrett" på nettsiden til ungisandnes.com.

Er det noen ungdommer som vil være idrettsjournalister? Vi ønsker tekst og bilder fra lag, kamper, konkurranser, turneringer og annet som foregår i det unge idrettsmiljøet i Sandnes. Gjelder alle typer idrett. Kontakt: solveig.engelsen@sandnes.kommune.no

Vil du vite mer om:

Oversikt over alle idrettshallene i Sandnes (lagnavn, dager og klokkeslett):
https://treningstideridrettsanlegg.sandnes.kommune.no/tildeling_trening_haller.asp

Oversikt over utendørsbanene i Sandnes (lagnavn, dager og klokkeslett):
https://treningstideridrettsanlegg.sandnes.kommune.no/fotballbaner_vinter.asp

Sandnes idrettsråd:
https://www.facebook.com/SandnesIdrettsrad/
https://sandnesir.klubb.nif.no/Sider/Hjem.aspx

Rogaland idrettskrets:
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/rogaland-idrettskrets/

Norges idrettsforbund:
https://www.idrettsforbundet.no/