Rebekka Lind Knoph, Unge Høyre

Etterlyser mer rettferdig vurdering FOTO: Karoline Vatne, Tonje Tveita

Mange elever etterlyser en mer rettferdig vurdering.

Tekst:

Publisert:

Ung i Sandnes
Sandnes kommune

Rebekka Lind Knoph fra Unge Høyre kjemper for mange saker. Den saken hun brenner mest for er anonym retting av prøver i skolen. Hun mener at elevenes navn på prøven bør erstattes med et elevnummer for å sikre rettferdig retting. På denne måten vil trynefaktoren forsvinne. Men er anonym retting det eneste svaret på rettferdig retting av prøver? Rettferdighet for hvem?

Vi møtte Rebekka i kantinen på Vågen vidergående skole, hun kommer smilende og det lyser politikk fra henne. Hun stiller seg opp for å ta portrettbilder og smiler stort. Vi setter oss ned for å stille spørsmål til den engasjerte unge politikeren. Hun starter med å fortelle hvor viktig det er for henne at eleven får en rettferdig vurdering: -Det er mange elever som etterlyser en mer rettferdig vurdering, samtidig som det er en belastning for læreren å ha blitt beskyldt for å brukt “trynefaktor” når karakteren settes, forteller Rebekka.

Vi tok også turen innom AP sitt lokale i Langgaten i Sandnes for å høre om hva de mente om dette. Der møtte vi tre glade AP-politikere, blant dem Arne B. Espedal. Han sier anonym retting av prøver vil føre til ekstra byråkrati, vil koste ekstra penger og føre til mindre læring. Han mener også at anonym retting av prøver blir å misstro læreren i den prosessen.

En annen politiker som har vært rundt i Rogaland for å høre lærerens mening, er Stortingrepresentant Tina Bru (H). Hun begynte som politiker nettopp på grunn av anonym retting-saken, og brenner derfor veldig for det. Hun sier at lærerene mener at de ikke blir påvirket av andre ting enn det faglige, og at trynefaktoren ikke har noen rolle i vurderingen. Men samtidig så sier lærerene at de også er mennesker og at de dermed også kan bli påvirket av personlige forhold. Poenget til Tina er da at ingen kan gå inn i en situasjon helt nøytral og at det kan vi heller ikke forvente av lærerene.

Det er veldig mye fokus på om lærerene klarer å gi en objektiv karakter til elevene, så vi bestemte oss for å snakke med en lærer. Vi gikk rundt i gangene på Vågen VGS og møtte på mattelæreren Vegard Aamodt. Han forteller hvordan han forstår at anonym retting kan være rettferdig, men han sier også videre at for å gjøre en rettferdig vurdering så er det viktig for læreren å se hvem som har skrevet innleveringen: -Det er viktig for læreren å kjenne til elevens skrivemåte for å koble skrivemåtene til elevene, fortalte han. Da er det mulig å se fremgang hos eleven, og om eleven har utviklet seg over tid.

Tina Bru som i utgangspunktet er for anonym retting ser også denne siden av saken: -Er det anonym retting av prøver så ville man ha fjernet muligheten for å se om eleven har forbedret seg fra en tidligere prøve til en nylig. Det viktigste for Tina er å være på elevens side uansett motstand. Tina er fast bestemt på at hun har alltid talt for eleven, og kommer alltid til å gjøre det i denne saken.

Vi ville høre med hva Rebekka Lind Knoph synes om dette med å kjenne elevens skrivemåte. Hun mener at man må kunne lære å formulere seg på en slik måte at alle kan forstå innholdet uansett hvem som skal vurdere prøven. Det er særlig i den vidergående skolen at det bør være anonym retting av prøver. Hun mener at det bør være anonym retting på større innleveringer og tentamener. Da ville ikke læreren ha gitt karakterer i forhold til hvilken person som har skrevet teksten, men i stedet ha sett på kvaliteten på det faglige eleven har formidlet. Dette vil da bli en rettferdig måte å rette prøver på mener Rebekka.

Tina forteller videre at siden det er mange elever som klager på at de ikke får den karateren som de fortjener: -Hvorfor ikke bare lage et system som kan vise at trynefaktoren faktisk ikke skjer da? Slik kan en sikre tillitt mellom elev og lærer. Arne B. Espedal sier på sin side at dette ikke er den beste løsningen: -Når Rogaland hadde en prøveordning om dette for noen år siden, konstanterte de som så på resultatet at prøveordningen ikke hadde gått som forventet. De kom frem til at anonym retting av prøver ikke hadde noe effekt, sier Arne B. Espedal (Ap).

Tina leste den samme evalueringen annerledes, for hun så at det ikke gikk an å påvise at eleven hadde fått dårligere karakter. Men det hun kunne se var at mange elever synes at anonym retting var bra: -For det store flertallet sa at “dette liker jeg. Dette vil jeg gjøre mer av.” Det kommer også frem at prosjektet egentlig skulle vare i 1 år, men på grunn av at de kom så sent i gang så fikk de bare ha prosjektet i et par-tre måneder sier Tina. Hun sier videre at dette var for lite, og de konkluderte da etter den prøveordningen med at det ikke funket.

Det viser seg at i tidligere rapporter så har lærerene gitt bedre karakter enn fortjent. - Mange elever sier at “ååh, jeg får dårligere karakter fordi læreren ikke liker meg, men faktisk så viser alle studier at de gangene de blir rettet anonymt så går man ned i karakter, sier Tina. Dette understreker også en undersøkelse som ble gjort etter en prøveordning med anonym retting. De fleste elevene sa de gikk ned en karakter. Denne undersøkelsen ble gjort ved vidergående skoler i Rogaland i skoleåret 2013-2014 og ble publisert av NRK Rogaland.

Lærerene mener at ved anonym retting av prøver vil være mindre læring for pengene og vil ta dobbelt så lang tid å rette.Dessuten er det lærerens jobb å vurdere over tid, forteller mattelæreren Vegard. -Å kun innføre prøver på itslearning og bytte ut elevnummer med navn, ville det ikke krevd mye penger og elevene ved de fleste vidergående skole kan allerede med itslearning og bruker det til daglig basis, forteller Tina.

Anonym retting av prøver viser at ikke alle lærere gir karakter etter trynefaktor. Rebekka avslutter intervjuet ved å si at anonym retting har blitt en så stor debatt i dagens samfunn at lærerene er mer oppmerksom på å gi den rette karakteren som fortjent. Men ingen kan gå inn i en situasjon helt nøytral for vi er mennesker som Tina sa.

Nøkkelord