Ung i Sandnes

Oppdatert liste:

Avlyste arrangementer og tjenester pga Corona, samt tiltak og tilbud

Denne lista ble sist oppdatert med ny informasjon: Tirsdag 17.mars kl.14.37.

Ung i Sandnes
Sandnes kommune

Publisert:

Sist oppdatert: 19.03.2020 kl 18:14

KLIKK HER, så finner du oppdatert informasjon fra Sandnes Kommune om utviklingen og tiltak som igangsettes.

Sandnes frivilligsentral søker frivillige
Frivilligsentralen ønsker kontakt med enkeltpersoner eller lag og foreninger som ønsker å hjelpe mennesker i Sandnes i den utfordrende situasjonen samfunnet vårt nå befinner seg i. Mange innbyggere er nå midlertidig isolert fra sine vanlige nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi de er i karantene, eller fordi de sosiale og kulturelle tilbudene de vanligvis benytter seg av er lagt ned. Det gjør at de trenger hjelp til daglige gjøremål, til å få gjort unna småærend eller kanskje bare at noen ringer til dem for å sjekke at alt går greit.

ENKELTPERSONER:
Vi ønsker kontakt med deg som har mulighet og lyst til å hjelpe!
Det viktigste er at du er motivert, har god helse og ikke befinner deg i risikogruppen. Som frivillig vil du få god oppfølging i forhold til rutiner som sikrer din og andres helse.
Lenke for mer informasjon og registreringsskjema:
https://sandnes.frivilligsentral.no/nyhet?koronasituasjonen-vil-du-hjelpe&Id=33121

LAG OG FORENINGER:
Frivillige lag og foreninger som også ønsker å ta imot oppdrag retta mot de som trenger det, skal ikke bruke registreringsskjemaet, men ta direkte kontakt med:
Sandnes frivilligsentral v/ daglig leder Bjarte Bjørnsen
Tlf. 95989573 - bjarte.bjornsen@sandnes.kommune.no

I dialog med frivilligsentralen vil dere bli enige om hvilke oppdrag foreningen kan ta på seg.
Lag og foreninger vil også få god oppfølging i forhold til rutiner som sikrer deres medlemmer og andres helse.

Grensene stenges

 • Havner, flyplasser og grenseoverganger stenges mandag morgen.

LEGEVAKT

 • Legevakten på Kleppe skal ta seg av koronatesting. Fra og med mandag er det ikke vanlig legevakt på Kleppetunet for Klepp og Time kommune. Denne legevakta skal fungere som en ren smittevernlegevakt for personer som tror de er smittet av koronaviruset, eller har fått påvist smitte. Andre syke/skadede må til Hå- eller Sandnes legevakt. Ikke møt opp på Legevakten i Hå eller Sandnes dersom du mistenker smitte.

Overordnet fra Helsedirektoratet:
Forbud mot arrangementer f.o.m. torsdag 12.mars kl.18, til og med torsdag 26.mars, med mulighet for forlenging:
Helsedirektoratet fatter videre med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtak om forbud mot/stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

PARKERING

 • Det blir innført gratis parkering på offentlige parkeringsplasser(dem med blå bakgrunn på P-skiltet)i Stavanger og Sandnes sentrum fra lørdag 14.mars som et tiltak mot spredning av koronaviruset.

POLITIET

 • Politiet har i dag stengt ikke-kritiske publikumstjenester som krever oppmøte, for å bidra til å dempe spredningen av koronaviruset. Tjenestene som omfattes av tiltaket er pass/nødpass, levering av anmeldelse, hittegods, samt avtaler som omhandler opphold og utlendingstjenesten, våpen, Namnsmannen og Forliksrådet. Tjenestene vil være stengt til 26. mars, og kan bli forlenget ved behov.

Statens vegvesen

 • Alle trafikkstasjoner vil være stengt fredag 13. mars og mandag 16. mars. Situasjonen vil bli vurdert på nytt mandag.
 • For å minimere ulempene for de som er i karantene, utsetter Statens vegvesen fristen for de som skal på EU-kontroll i ukene framover. Om du har frist for godkjent EU-kontroll i perioden 13. mars til 30. april, vil du få to måneders utsatt frist.
 • Statens vegvesen har besluttet at det ikke skal gjennomføres manuell billettering på riksvegferjene.

Dette gjelder fra søndag (15. mars) og foreløpig en uke framover - til og med søndag 22. mars. Dette gjør vi for å hindre smitte mellom trafikant og billettør. På den måten unngår vi å utsette mannskapet som har en samfunnskritisk rolle. Der billettering kan gjennomføres uten kontakt mellom billettør og trafikant vil denne bli opprettholdt. Det arbeides nå med å finne muligheter for å gjennomføre billettering etter søndag 22. mars.

Riksveiferjesambandene dette gjelder er:
Rv. 19 Horten–Moss (betjenes av Bastø Fosen)
E39 Arsvågen–Mortavika (Fjord1)
Rv. 13 Hjelmeland–Nesvik–Ombo (Norled)
E39 Halhjem–Sandvikvåg (Torghatten Nord)
Rv. 5 Mannheller–Fodnes (Norled)
Rv. 13 Hella–Vangsnes–Dragsvik (Norled)
E39 Lavik–Oppedal (Norled)
E39 Lote–Anda (Fjord1)
Rv. 651 Volda–Folkestad (Norled)
E39 Solevåg–Festøy (Norled)
E39 Molde–Vestnes (Fjord1)
E39 Halsa–Kanestraum (Fjord1)
Rv. 827 Drag–Kjøpsvik (Torghatten Nord)
E6 Bognes–Skarberget (Torghatten Nord)
Rv. 80 Bodø–Værøy–Røst–Moskenes (Torghatten Nord)
Rv. 85 Bognes–Lødingen (Torghatten Nord)
De øvrige ca. 100 ferjesambandene i Norge er fylkesveisamband eller kommunale samband.

Kolumbus

 • Sjekk HER for å finne oversikt over innstilte ruter.

TOG

 • Go-Ahead innstiller rutene sine mellom Stavanger og Skeiane fra 16.mars.

Avfall

 • Alle avfallsbeholdere hjemme hos deg blir tømt som normalt.
 • Gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele blir stengt fra og med 18. mars. Myra gjenvinningsstasjon på Forsand stenger også.
 • Ordningen med henting av grovavfall (via www.hentavfall.no) opphører inntil videre.

Det kan komme endringer på kort varsel.

Skole/kommune/fylkeskommune

 • Alle studieturer for elever i videregående skoler i Rogaland fylkeskommune er avlyst fra og med onsdag 11. mars.

* Alle landets skoler,universitet, høyskoler og utdanningsinstitusjoner og barnehager stenges.

 • Eldresentrene og flere av dagsenterne i Sandnes stenges ned inntil videre for å hindre smittespredning. Samtidig innføres det besøkskontroll på sykehjemmene og på bo- og aktivitetssentrene. Det vil si at dørene blir stengt, og det i større grad blir begrensninger på hvem som får komme inn. Besøkende oppfordres om å ringe og lage avtaler før de kommer.

Fritidstilbud i regi Sandnes kommune
De kommunale fritidstilbudene i Sandnes kommune stenges inntil videre for å hindre smittespredning.
Fritidstilbud som blir berørt av dette er:
Ungdomstilbudene i:

 • Ganddal fritidssenter
 • Riska fritidssenter
 • Bogafjellhallen
 • Riska fritidsenter
 • Alle interessebaserte fritidstilbud i L54
 • designLAB og medieLAB i Lura bydelshus
 • Forsand fritidsklubb

Ungdomskafeen i:

 • L54 og Lura bydelshus

«Åpen hall» i følgende idrettshaller:

 • Bogafjellhallen
 • Riskahallen
 • Giskehallen

Andre fritidstilbud:

 • Mandagsklubben i L54

Sandnes kulturskole
- All undervisning utgår. Øvelsene er i første omgang avlyst fram til påske.
- Kulturskolefestivalen 28.mars - 2.april er avlyst.

Vitenfabrikken og resten av anleggene til Jærmuseet

 • Alle anleggene til Jærmuseet vil halde stengt for publikum frem til påske.

Sandnes bibliotek

 • Alle arrangementer avlyses til og med 12.april.
 • Stengt fra kl. 17.00 12. mars 2020 til og med 31. mars. Dette varslet gjelder hovedbiblioteket, Riska filial, Forsand filial og Høle filial.

Lån vil bli forlenget og våre lånere vil IKKE bli belastet med purregebyr i denne perioden.
Det vil heller ikke være mulig å reservere bøker.

ODEON Sandnes og Stavanger(Kino)

 • Stengt til og med 26.mars

IDRETT
På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

 • Norges Fotballforbund(NFF) avlyser alle møter, samlinger og kurs inntill videre, i første omgang fram til påske. NFF Rogalands kontorer er stengt inntil videre.
 • Norges Håndballforbund avlyser all regional kampaktivitet fra og med torsdag 12. mars.
 • Norges Basketballforbund (NBBF) avlyser resten av kampene denne sesongen.
 • Norges Bandyforbund avlyser all aktivitet på regionalt og nasjonalt nivå i sine tre idretter bandy, innebandy og landhockey med øyeblikkelig vikning.
 • Norges Hockeyforbund avlyser resten av sesongen grunnet koronaviruset. Dermed blir det ikke noe sluttspill på blant andre Stavanger Oilers.
 • Torsdagsmøtene i Ulf-huset er foreløpig innstilt.
 • Sirdal kommune har bestemt seg for å stenge alle skitrekk.
 • Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har NIFs generalsekretær besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.

Sandnes Kulturhus:

 • Alle arrangementer avlyses/flyttes. Har du kjøpt billetter til noen av arrangementene vil du bli kontaktet direkte.

KINOKINO

 • Alle arrangementer frem til påske avlyses/flyttes.

Veldedige organisasjoner:

 • New Chance sitt loppemarked 29.mars på Dale utgår. Dette loppemarkedet er en viktig del av driften av barnehjemmet deres i Kongo. Hvis du ønsker å støtte dem uten å få med lopper hjem denne gangen, kan du Vippse dem på 12062
 • Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren:

- Etter anbefaling om at folk skal holde seg mest mulig hjemme har vi besluttet at Årsmøtet som skulle blitt avholdt 18.mars blir avlyst. Det vil komme innkalling til nytt årsmøte når dato er satt.

 • Lucasorganisasjonen har besluttet å stenge ned senteret for 14 dager for å være med å minimere smitten. Dette vil da si at alle adopsjonsmøter, fosterhjemsmøter og andre møter er avlyst inntil viderer. De tar heller ikke i mot folk(kun de som steller dyrene)på senteret. Vi har også besluttet å stoppe all adopsjons aktivitet inntil videre. Det vil si at vi dessverre ikke kan ta imot besøk på hjelpesenteret eller hjemme hos fosterhjem. Vi beklager ovenfor dem som blir berørt av dette, men vi må gjøre det vi kan for at fosterhjemmene våre og stellevakter ikke blir utsatt for smitte.
 • Med hjerte for Sandnes: Etter som vi har en del sårbare mennesker i våre aktiviteter velger Hjerte for Sandnes nå å avlyse alle aktiviteter til etter påskeferien. Vi vil stå sammen om å hindre videre spredning av Korona viruset. Utdeling av mat på Hjertelageret fortsetter tirsdager og torsdager uten kafé.

Kirkene

 • Konstituert preses i Bispemøtet Atle Sommerfeldt og direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen ber alle menigheter i Den norske kirke avlyse planlagte gudstjenester og annen organisert aktivitet i kirkene og på menighetshus. Dette gjelder i første omgang fra og med 12. mars kl. 18.00 til og med 26. mars.
 • 27.mars: Stavanger domkirke: Minneseremonien som skulle vært holdt i forbindelse med at det er 40 år siden Alexander L. Kielland-ulykken, er avlyst.
 • Kirken nasjonalt ber om at menighetene utsetter alle vårens konfirmasjoner til etter sommerferien. Kirken lokalt jobber med å gi informasjon om hvordan konfirmasjonsundervisningen endres og skal gi en ny foreløpig dato for konfirmasjon. Hvis du om noen dager ikke har fått beskjed, se på menighetens nettside eller ta kontakt med de som har ansvar for konfirmasjonsopplegget lokalt.
 • Mange steder vil det være mulig å gjennomføre dåp med begrenset deltakelse, mens andre steder er alle seremonier som kirken tilbyr satt på vent. Dette er krevende for mange, så det beste rådet er å søke informasjon på den lokale kirkens nettsted eller ta kontakt med kirken der dåpen skal være.
 • Kirken ønsker i størst mulig grad å gjennomføre planlagte vigsler. Men det er ulikt i hvilken grad det lar seg gjøre og hvilke restriksjoner som er pålagt lokalt. Det er derfor viktig at du tar kontakt med den kirken der vigselen skal være.
 • Rådene rundt når gravferd skjer og hvor mange som kan delta endrer seg og har lokale forskjeller. Noen setter i dødsannonsen informasjon om det er mulig å delta i begravelsen, og andre viser til informasjon på nettsiden til begravelsesbyrået.

Fjordline

 • Nå har Danmark stengt landegrensene sine fra og med i dag, lørdag 14. mars klokken 12.00. Derfor innstilles samtlige avganger fra Bergen, Stavanger og Langesund fra og med mandag 16. mars. I stedet opprettes det en transportrute mellom Kristiansand og Hirtshals. Her blir det to daglige avganger fra hver havn. Innreise til Danmark vil da kun gjelde for danske statsborgere eller de som kan bevise at de har et formål i landet.

Filmkraft og Filmkraft Talent:

 • 25. mars: Beste praksis - Eierskap & juss - utsatt

Must-Museum Stavanger
Følgende museer holder stengt til over påske:
STAVANGER MUSEUM
NORSK BARNEMUSEUM
STAVANGER KUNSTMUSEUM
STAVANGER MARITIME MUSEUM
NORSK HERMETIKKMUSEUM
NORSK GRAFISK MUSEUM
UTSTEIN KLOSTER
BREIDABLIKK
LEDAAL
STAVANGER SKOLEMUSEUM
REVTANGEN
NORSK RINGMERKINGSSENTRAL

Sølvberget
Sølvberget avlyser alle arrangementer fra og med torsdag 12. mars til og med 31. mars.

Kanselleringene gjelder arrangementene på Sølvberget, Madla bibliotek, Rennesøy bibliotek og Finnøy bibliotek. Avlysningene gjelder også arrangementer i regi av leietakere på disse bibliotekene.

Biblioteket på Sølvberget og bibliotekene på Madla, Finnøy og Rennesøy holder stengt til og med 31. mars.

Stavanger Konserthus

 • Holder stengt til over påske.

Konserthuset informerer om følgende: Publikum som har kjøpt billett til arrangement som blir endret eller avlyst, vil bli kontaktet direkte.

Rogaland Teater

 • Rogaland Teater avlyser alle forestillinger til og med 22. mars.

Stavangeren

 • Humorhuset Stavangeren opplyses det at de avlyser og utsetter alle forestillinger fram til og med 22. mars. Forestillingene «Gudlabade te na mor», «The one and Lonely» og «Hvorfor det?» vil bli satt opp på ny når situasjonen tillater det. Alle som har kjøpt billetter vil få mulighet til å få oppleve forestillingene når disse kan gjennomføres trygt. Billettkjøpere vil bli kontaktet med mer informasjon etter hvert.

Vi ber billettkjøpere vennligst ikke kontakte billettkontoret. Vi kommer med informasjon til våre kunder og til offentligheten fortløpende.

Sola kulturhus

 • Sola kulturhus, i samarbeid med kommuneledelsen i Sola kommune, har bestemt at alle forestillinger og arrangementer frem til og med 31. mars avlyses eller flyttes.

Sola bibliotek

 • Økt smittefare og hevet beredskapsnivå fører til at Sola bibliotek (Sola og Tananger) blir stengt fra torsdag 12.mars kl.15 til og med 8.april. Planlagt påskestengt er frem til 16.april.

Klepp bibliotek

 • Biblioteket blir stengt inntil videre. Vi vil i en periode framover ikke ta gebyr for for sent levert materiale (purregebyr). Er du syk og/eller er i karantene, ber vi om at du beholder det du har lånt hjemme i 14 dager etter at du er frisk.

Nasjonale arrangementer med mulige lokale deltakere:

 • Årets russetreff på Lillehammer er avlyst.
 • The Gathering 2020(LAN)8.-12.april i Vikingskipet-Hamar er avlyst.
 • Norges skytterforbund: Landsstevnet for rekrutter 10m og NM 10/15m på Ørlandet utsettes.
 • Rogaland Bondelag avlyser årsmøtet i Haugesund helga 13.-15.mars – og alle andre møter med over 20 personer
 • Petter Wessel Cup-PWC(håndball) 3.-5.april i Larvik er utsatt. Hvis situasjonen bedrer seg planlegges gjennomføring av klassene 14-16 år 2.-4.oktober.
 • Quart Cup, Kristiansand(håndball) 17.-19.april - avlyst
 • NM-veka vinter som skulle avholdes på Lillehammer 25. – 29. mars er avlyst.

Informasjon fra SUS:
NB: Sykehuset vil beskytte pasienter og helsepersonell mot koronasmitte. Derfor har de nå innført at det bare er fødende, kritisk syke og barn under 18 år som kan få besøk av pårørende.

 • Nå er det ekstra viktig at alle friske blodgivere som ikke har reist utenfor Norge siste 14 dagene, møter til time for blodgivning. Vær oppmerksom på at dørene inn til sykehuset er stengt. Når du skal gi blod, så må du ringe på klokken utenfor blodbanken. Da vil medarbeidere fra vakt og sikring slippe deg inn. Hvis du selv er i karantene, har symptomer, har hatt nærkontakt med mistenkte eller bekreftet smittede personer - eller har vært utenfor Norden siste 14 dager, skal du ikke komme til blodbanken. Da bes du ringe blodbanken og gi beskjed, tlf 51518815/16/17, så kan de finne en ny time for blodgivning til deg.

Tips oss gjerne på mail om arrangementer og tjenester som blir rammet:
linn@tvsandnes.no

Her kan du selv sjekke hvordan de ulike arrangørene forholder seg til arrangementene sine til enhver tid:

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...