Ung i Sandnes

Ordførerens nyttårstale

Her kan du lese ordfører Stanley Wiraks nyttårstale.

Ung i Sandnes
Sandnes kommune

Publisert:

Sist oppdatert: 01.01.2016 kl 16:27

Godt nytt år!

Et godt år for byen
Vi har hatt et godt år i Sandnes. Byen er fortsatt i sterkt utvikling, befolkningsveksten fortsetter, men i litt lavere takt enn de siste årene. Trivsel og optimisme har preget byen også i 2015. Men vi har også gjennom året opplevd at mørke skyer trekker inn over byen, regionen og landet. Nye utfordringer har dukket opp og disse vil følge med oss inn i det nye året.

I 2015 fikk vi et økonomisk skifte. Nedgangen i oljenæringen påvirker mange av oss. Veksten vi har opplevd gjennom mange år, har flatet ut. Et opphetet boligmarked har kjølnet.

Stigende arbeidsledighet
Selv om velstanden er stor, er det noen som har det vanskelig. Arbeidsledigheten er fordoblet på ett år. Nesten 2000 eller 4,8 prosent av våre innbyggere er arbeidsledige. Aldri før har så mange sandnesinnbyggere vært uten arbeid.

Det er grunn til å frykte høy ledighet også i 2016 i Sandnes og i regionen. Det er urovekkende utsikter for bygg og anlegg. Mange kan miste sitt arbeid. Oljeprisen er på et lavt nivå. Leverandørindustrien har færre oppdrag. Jeg vil gjenta min oppfordring til sentrale myndigheter: Vi trenger motkonjunkturtiltak og vi trenger de nå! Det finnes mye vedlikeholdsarbeid som kan settes i gang raskt. Og vi vet at motkonjunkturtiltak virker. Og det virker raskt. Vi skal gjøre vårt i Sandnes. Vi står foran store investeringer i år og de neste fire år. Nå må det handling til også fra regjeringen, slik at arbeidsledigheten ikke biter seg fast. Vi ber ikke om subsidierte arbeidsplasser og milde gaver, men om tiltak i en situasjon der mye kan stoppe opp. Vi skal selv skape nye arbeidsplasser og nye verdier, slik vi alltid har gjort. Den jærske skaperåndå lever i beste velgående her hos oss! Heldigvis har veksten i ledighet flatet noe ut de siste månedene. Ja, i desember gikk den litt ned. Men vi vet ikke hvordan det blir i år. Usikkerheten er stor. Men vi satser – vi satser på framtiden i Sandnes!

Redusert tilflytning
Sandnes vokser fremdeles. Vi har blitt ca 1350 nye Sandnesgauker i år. Det er lavere enn i fjor. Spesielt det siste halvåret har netto tilflytning blitt redusert. Dette henger nok sammen med lavere aktivitet i regionen.

Det er bare storbyene som vokser mer enn oss i absolutte tall, men i prosent vokser vi nesten dobbelt så mye som de andre byene.
Hver tredje nye innbygger i Rogaland kommer til Sandnes. 54 % av de nye i Rogaland kommer til Sandnes og Jæren. Regionen drar seg sørover.

Et levende demokrati
Et nytt bystyre ble valgt i september. Noen politikere har gått ut, og nye har inntatt bystyresalen. Vi har fått et nytt solid bystyre som jeg gleder meg til å samarbeide med de neste fire årene.

Valgkampen og valget er en påminnelse om at vi lever i et demokrati hvor alle kan si sin mening. Det internasjonale nyhetsbilde forteller oss daglig at ikke alle mennesker har samme demokratiske rettigheter. Valgdeltakelsen ved fjorårets kommunevalg i Sandnes var lav. Hvorfor synker valgdeltakelsen? Er forskjellen mellom oss politikere og innbyggerne i ferd med å bli for stor? Hvordan kan vi engasjere innbyggerne slik at valgdeltakelsen blir større? Her har vi politikere en utfordring.

Flyktningsituasjonen
Over en million mennesker flyktet over Middelhavet fra krig og elendighet i fjor. Vi opplever en flyktningstrøm som Europa ikke har sett siden 2. verdenskrig. Noen av flyktningene kommer til Norge og Sandnes. I tiden som kommer vil vi få utfordringer med å ta imot, bosette og integrere mennesker på flukt. I Sandnes har vi tradisjon med å ta imot flyktninger. Denne erfaringen kommer vi til å ha bruk for i tiden som kommer. Bystyret har vedtatt at vi skal ta imot og bosette 170 flyktninger i Sandnes i år. Av disse er 50 mindreårige. Dette skal vi få til og dette skal vi gjøre på en måte vi kan være stolt av. Jeg forstår at noen er skeptiske og redde for det ukjente, men vi skal vise at vi er medmennesker. Det er våre medmennesker som kommer.

Sandnes er en internasjonal by hvor 20 prosent av innbyggerne har utenlandsk opprinnelse. 140 ulike nasjoner er representert i vår kommune. Vi er godt forberedt til å ta imot mennesker på flukt. Bosetting og integrering av flyktninger, både barn og voksne, vil bli en viktig oppgave for oss alle i året vi nå går inn i. Vi skal være medmennesker og vise nestekjærlighet til de som kommer.

Vi har spilt inn ovenfor UDI at vi ville forsøke å få etablert et akuttmottak på Dale. Dessverre fikk vi ikke det til, men dersom UDI ber oss om å være behjelpelig med å få til alternativer, så er mitt svar; Vi skal ta ansvar i Sandnes!

Omsorgstilbud
I 2015 var jeg med på ulike begivenheter i forbindelse med byggestart eller åpning av bygg. Sandnes helsesenter åpnet i slutten av 2014. I fjor tok vi i bruk 31 nye omsorgsplasser ved Riska BOAS og mot slutten av dette året skal Rundeskogen BOAS stå klar. Da har vi nådd målet om full sykehjemdekning i Sandnes. Vi satser også stort på å få på plass gode omsorgstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne som trenger bolig. Vi har åpnet omsorgsboliger i Kleivane og Maudlandslia og nye prosjekter er på gang på Sørbø og Åse. 17 nye boliger er under bygging i Welhavensvei og på Soma er arbeidene i gang med å få på plass et nytt og godt tilbud til rusavhengige. Vi har også kjøpt 20 nye boliger innenfor vår boligsosiale handlingsplan. Kort sagt - vi har en sterk satsing i Sandnes på disse områdene for å skaffe boliger til de som trenger det.

De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge de kan klare det. Derfor satser vi for fullt på å legge til rette for det. Gode programmer for hverdagsrehabilitering og for tilrettelegging i hjemmene virker. Vi har en svært god hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Aldri har ventelistene for heldøgns omsorgsplasser vært så korte som nå.

Byutvikling
Fornyingen av sentrum og utviklingen av Havneparken fortsetter med full styrke. Sandnes er en by i vekst og utvikling! Iglemyr skole og Ganddal skole er rehabilitert og utvidet. Bogafjellhallen er tatt i bruk, Giskehallen skal utvides og fylkeskommunen har rehabilitert og bygget ut Gand vgs og Sandnes vgs for å nevne noen eksempler. Ombyggingen av det gamle gymnaset er startet. Her skal vi få 100 barnehageplasser og øvingslokaler for musikklivet. Et praktbygg vi skal være stolte av! Langgata opprustes og anbudspapirene for nytt rådhus sendes ut i løpet av våren. Vi har et levende og aktivt kulturliv. Jo, det skjer mye i Sandnes.
Våre ansatte

Sandnes kommune er en veldrevet kommune. Vi har ca 5000 medarbeidere som gjør en flott innsats. Kommunen er en stor og allsidig arbeidsplass hvor det er folk på jobb 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Den politiske ledelsen og administrasjonen samarbeider tett og godt sammen. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle medarbeidere for den jobben dere gjør, uansett hvor. Det er dere som er kommunen!

Kommunestruktur
Kommunestrukturen er i endring. Sandnes har sammen med sju andre kommuner i regionen samarbeidet om å utrede spørsmålet om nye kommuner i vår regionen. Vi har arrangert folkemøter og er i øyeblikket i såkalt naboprat med Sola og Stavanger. Nå i disse dager er det ute en spørreundersøkelse blant byens innbyggere for å få deres syn på kommunen og kommunestruktur. Så får vi se om Sandnes sine kommunegrense kommer til å bli endret. Bystyret skal gi sin anbefaling i løpet av våren. Våre innbyggere skal bli hørt. Men uansett hva som blir resultatet, så har denne prosessen har vist hvor viktig interkommunalt samarbeid er. I vår region samarbeider vi tett med nabokommunene på mange ulike områder, til glede for innbyggerne. Sandnes skal ta et regionalt ansvar. Vi skal stå sammen her på Nord-Jæren.

Nye løsninger
Ved inngangen til et nytt år skal vi ha fokus på utfordringer og muligheter. Vi går inn i et år som for mange vil kreve omstilling og vilje til å tenke nytt. Økonomisk nedgangstid med forventninger om et grønt skifte gir oss utfordringer som krever nye løsninger. Det er viktig å beholde optimismen og troen på at vi kan lykkes. Sandnes har vært gjennom endringer før. Næringer har forsvunnet og nye har kommet til. Dette skal vi få til – også denne gangen!

Langsiktig utvikling av Sandnes øst ligger nå fast i de regionale planene. Her skal vi på sikt få 40 000 nye innbyggere. Her vil vi få gode boområder – slike boområder som barnefamilier ønsker at barna skal vokse opp i. Arbeidet med bussveien fra Vatnekrossen, via Sandnes sentrum, Forus, og Stavanger og flyplassen er i full gang og skal stå ferdig i 2021. Vi skal være pådriver for å få dette på plass.

Den foreslåtte Bypakke Nord-Jæren legger langsiktige føringer for et mer miljøvennlig transportsystem i vår region. Bypakken skal gi bedre kollektivtilbud, bedre forhold for de som går og sykler og bedre framkommelighet på veiene. Bypakken som forhåpentligvis blir godkjent av Stortinget før sommeren, skal føre til lavere klimautslipp, kortere bilkøer og mindre trafikkstøy.

Frivilligheten
Som ordfører møter jeg mange innbyggere i alle aldersgrupper med ulik bakgrunn.

En av de jeg har møtt gjennom flere år er Åse Odland. Hun er leder av Funkishuset i sentrum. Funkishuset er et lavterskel helsetilbud til som jobber med å bedre helsetilstanden og livskvaliteten for rusavhengige. Åse er en av mange i Sandnes som gjør en innsats utover det som kan forventes i arbeidet med mennesker som trenger hjelp.

En annen jeg har hatt gleden av å møte i året som gikk er Sigrunn Bjørseth. Hun er en svært aktiv dag- og natteravn og ble i fjor tildelt SR Bank stiftelsens utmerkelse Årets ildsjel. Sigrunn er en ildsjel i ordets rette forstand og kan være et forbilde for oss alle.

På FNs levekårsindeks for 2015 som ble offentliggjort før jul, ligger Norge på topp. Vi er verdens beste land å bo i. I en tid hvor den økonomiske veksten har stoppet litt opp, må vi ikke glemme at vi opplever en velstand som ingen generasjoner før oss har hatt. Ved et årsskifte kan vi reflektere over at velstand inkluderer også medmenneskelighet og viktigheten av å bry seg om sine medmennesker.

Derfor er det så viktig å trekke fram personer som Åse Odland, Sigrunn Bjørseth og alle de andre som frivillig gir av seg selv til sine medmennesker. Frivilligheten er limet i lokalsamfunnet som gjør at vi lever i verdens beste land.

Usikkerhet og tro på framtiden
Vi går inn i et år med større usikkerhet enn vi hadde ved forrige årsskifte. Året foran oss vil preges av omstilling. Det kan bli krevende, men skaper også muligheter. Vi må fortsatt bry oss om hverandre og vi skal fortsatt være medmennesker!

Og vi skal ha tro på framtiden! Godt nytt år!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

medieLAB bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...